همه جا با فرادرس

متن نوشته زندگی سخت + عکس نوشته سختی زندگی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره سختی و عکس نوشته سختی و مشکلات و عکس نوشته دشواری های زندگی و متن نوشته زندگی سخت و عکس نوشته سختی زندگی و اشعار کوتاه درباره سختی و مشکلات را مشاهده کنید.

متن نوشته زندگی سخت

متن نوشته زندگی سخت

لاله ای می سوزد در باد

ماهیان می میرند از تشنگی

زندگی سختست باری یار

از نگاه اول طفلی

که دنیا را، وارونه می بیند

تا نگاه آخر پیری

که گیتی را

وارونه در وارونه می بیند

متن نوشته زندگی سخت

Sometimes life is hard but sometimes we make it harder than it really is
گاهی زندگی سخت است اما گاهی خودمان آن را سخت تر از آنچه هست می کنیم

متن نوشته زندگی سخت

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !

همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،

ولی هیچگاه به کسی ؛

زخم زبان نزنیم …

دروغ نگوییم …

کلک نزنیم …

دلی را نشکنیم …

سوء استفاده نکنیم …

و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!

متن نوشته زندگی سخت

عکس نوشته سختی زندگی

خدایا هر شب

به آسمان نگاه می کنم

و می اندیشم در این آرامش شب

چه بسیار دلها که غمگین و پر اضطرابند

خدایا‌ تو آرام دلشان باش…

متن نوشته زندگی سخت

هرگاه زندگی سخت شد و خواستید تسلیم شوید، به یاد داشته باشید که زندگی پر از بالا و پایین هاست و بدون پایین رفتن، بالا رفتن معنایی نخواهد داشت

لطفا دو شخصیته باشید!

با عشقتان جوری باشید

که با کسی نیستید …

با همه جوری باشید

که با عشقتان نیستید …

همین تفاوت از شما

در عشق اسطوره میسازد …

متن نوشته زندگی سخت

دلتنگ شده ام!

به من بیاموز

که ریشه ی عشقت را

از ته بزنم.

به من بیاموز

که اشک

چطور جان می دهد

در خانه چشم.

به من بیاموز

که قلب چگونه می میرد

و دلتنگی

خود را می کشد.

عکس استوری مشکلات

When life gets harder, challenge yourself to be stronger
هرچه زندگی سخت تر شد، خودت را به چالش بکش تا قوی تر باشی

متن نوشته زندگی سخت

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

متن نوشته زندگی سخت

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ

ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ

ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ

ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

عکس نوشته سختی و مشکلات

هیچ چیز خوبی ارزان به دست نمی آید؛ بنابراین، وقتی به دنبال بهترین ها هستی و با سختی ها روبرو می شوی، نباید شگفت زده شوی! روزهای سخت، زمان خوبی برای تسلیم شدن نیستند!

متن نوشته زندگی سخت

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

نظرات