جملات تندخویی + عکس نوشته خشم و عصبانیت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره عصبانیت و عکس نوشته خشم و متن درباره کنتر خشم و جملات تندخویی و عکس نوشته خشم و عصبانیت و اشعار کوتاه درباره خشم و سخنان بزرگان درباره کنترل خشم را مشاهده کنید.

 جملات تندخویی

جملات تندخویی

الکساندر پوپ

خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.

جملات تندخویی

آندره موروا

هر چیزی که مطابق میل و آرزوی باطنی ما است، به نظر، حقیقت محض و هر آنچه بر خلاف میل ما باشد باعث خشم مان می شود.

جملات تندخویی

یک درس بزرگ در زندگی
این است که هرگز از کسی
و چیزی نترسید.

جملات تندخویی

یوهان ولفگانگ فون گوته

دانایان، هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند، اما همین که یکی از آنان بمیرد، مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند.

عکس نوشته کنترل خشم

افلاطون

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد.

جملات تندخویی

مهم ترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببرید
و شاد باشید
این ها مهم ترین اصول زندگی هستند.

***

ای کاش یاد میگرفتیم
عصبانیتمون از دست دیگران رو،
سر کسی که از همه جا بیخبره
و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه،
خالی نکنیم…

جملات تندخویی

زندگی به معنای تاثیرگذاری است
نه به دست آوردن درآمد.

عکس استوری عصبانیت

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.

جملات تندخویی

آنتونی رابینز

هنگامی که خشمگین و برآشفته هستید، در دشواری خود به دام می‌افتید. هرچه بیشتر خشمگین شوید و دست و پا بزنید، بیشتر در باتلاق دشواری‌ها فرو خواهید رفت.

جملات تندخویی

زندگی مانند دوربین است
روی چیزهای مهم تمرکز کنید
لحظات خوب را ثبت کنید
زشتی ها را از آن کات کنید
و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …
کافیست عکس دیگری بگیرید!

عکس نوشته جملات تندخویی

فریدریش نیچه

اگر ما “بی دل و جان” هستیم؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم؛ بلکه اکنون با همه ی انواع “تمنیات” روبروییم. با خشمی ریشخندآمیز در آنچه “آرمانها” می نامیم، در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظه هایی وجود دارند که نمی توانیم آن انگ

یزش نامربوطی را که “آرمانگرایی” نام دارد، مهار کنیم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه، نیرومندتر از خشم فرد بی دل و جان است.

جملات تندخویی

یوهان ولفگانگ فون گوته

تو که زیردستی، لطف و خشم خواجه را یکسان گیر؛ چه بسا خواجه آنجا خشمگین آید که جای ستودن باشد و آنجا بستاید که جای خشم گرفتن باشد.

نظرات