جملات رقیب عشقی + عکس نوشته عاشقانه خاص

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره عشق و متن زیبا درباره عشق ماندگار و جملات رقیب عشقی و عکس نوشته عاشقانه خاص و عکس نوشته رقیب عاشقانه و اشعار زیبا درباره رقیب عشقی و عکس نوشته رقیب همیشگی را مشاهده کنید.

جملات رقیب عشقی

جملات رقیب عشقی

ترک ما کردی،

برو هم صحبت اغیار باش

یار ما چون نیستی،

با هر که خواهی یار باش…

مستِ حُسنی،

با رقیبان میلِ مِی خوردن مکن

بد حریفانند آنها،

گفتمت، هشیار باش!

جملات رقیب عشقی

دامن مکش به‌ناز، که هجران کشیده‌ام
نازم بکش که ناز رقیبان کشیده‌ام

از سیلِ اشکِ شوق، دو چشمم معاف دار
کز این دو چشمه، آب فراوان کشیده‌ام

جملات رقیب عشقی

چون پیش یار قید و رهائی برابر است

آن جا اگر روی و گر آئی برابر است

یک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت

با صد هزار سال جدائی برابر است

لطفی نمی‌کنی که طفیل رقیب نیست

لطفی چنین به قهر خدائی برابر است

عکس نوشته عاشقانه

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم

بی تابم و از غصه ی این خواب ندارم

دلتنگمو با هیچکسم میل سخن نیست

کس در همه آفاق به دل تنگیه من نیست

جملات رقیب عشقی

Work until your idols become your rivals

آنقدر تلاش کنید تا اسطوره هایتان تبدیل به رقیبانتان شوند

جملات رقیب عشقی

دیدی آنرا که تو خواندی به جهان یار ترین

سیــنه را ساختی از عشقش سر شارترین

آنکه می گفت منم بهر تو غمخوار ترین

چه دل آزار شد آخر،چه دل آزار ترین

دیدی ای دل ؟

عکس نوشته عشق رقیبی

خیر سرم که عاشقم عاشقی درمونش کجاس؟

عاشق مثل دیوونه هاس دیوونه مهمونش کجاس

خیر سرم رقیب شدم رقیب که حیرون نمی شه

دوسش دارم دوسش دارم واسه فاطی تنبون نمی شه!

جملات رقیب عشقی

Everybody loves you until
you become competition .
تا وقتی که رقیب براشون
محسوب نشی دوستت دارن

***

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم

بی تابم و از غصه ی این خواب ندارم

دلتنگمو با هیچکسم میل سخن نیست

کس در همه آفاق به دل تنگیه من نیست

جملات رقیب عشقی

در نیمه شبِ خسته ی تهران بغلم کن

در بارش بی وقفه ی باران بغلم کن

در ساعت تنهایی یک کوچه ی بن بست

در اوج ترافیک خیابان بغلم کن ..

عکس استوری رقیب

آنکه آسوٖده ی خواب است
به بازوی رقیب…..

بالش نـم زده از گـریه
چه می داند چیست ؟

جملات رقیب عشقی

با رقیب آخر شب دوش به میخانه شدیم

هردو باز از می و از عشق تو دیوانه شدیم

تا به نزدیک سحر همدم پیمانه شدیم

مست گشتیم و ز هر جای در افسانه شدیم

جملات رقیب عشقی

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست

گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

نظرات