جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی + عکس نوشته فقر و ثروت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره فقر و عکس نوشته فقیر شدن و جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی و عکس نوشته فقر و ثروت و عکس نوشته فقر و بدبختی و عکس نوشته فقر و تنگدستی را مشاهده کنید.

 جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

می گویند : شاد بنویس …

نوشته هایت درد دارند!

و من یاد ِ مردی می افتم ،

که با کمانچه اش ،

گوشه ی خیابان شاد میزد…

اما با چشمهای ِ خیس … !!

***

خط فقر دقیقا همین جاست. فاصله ای هم با ما ندارد. درست زیر پای ماست

زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است!

به فاصله یک امضای ناقابل!

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

زنی با فقر می‌سازد

زنی با اشک می‌خوابد

زنی با حسرت و حیرت

گناهش را نمی‌داند..

زنی شرمنده از کودک

کنار سفره خالی

که ای طفلم بخواب امشب

بخواب آری

و من تکرار خواهم کرد

سرود لایی لالایی

جملات کوتاه تنگدستی

کسی که ثروتش را از دست می دهد،

چیز زیادی را از دست می دهد؛

کسی که دوستش را از دست می دهد،

چیز بیشتری را از دست می دهد؛

ولی کسی که شهامت خود را از دست می دهد،

همه چیز را از دست می دهد.

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

از خودم بدم آمد ، وقتی که به پسرک گفتم :

کفش هایم را خوب رنگ کن

و او گفت : خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه می کنم

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

فقر دارد در سرِ هر سفره

جولان می دهد

سهمِ ما از نفت

تنها شعله هایِ آتش است!!

عکس نوشته فقر و ثروت

یک ثروتمندواقعے

چیزهایی

راجمع میکندکه

باخرج کردن ازمقدارآنها

کم نمیشودبلکه

بیشترمیشود

مثل مهربانی

سخاوت،لبخند،

اخلاق خوب وانسانیت

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

از مرگ نترسید

از این بترسید که وقتی زنده اید

چیزی درون شما بمیرد به نام “انسانیت”

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

ای بینوا که فقر تو تنها گناه تست

در گوشه‌ای بمیر که این راه راه تست

این گونه گداخته جز داغ ننگ نیست

وین رخت پاره دشمن حال تباه تست

عکس نوشته کوتاه درباره فقر

در نظام دموکراسی،

فقرا قدرت بیشتری

از ثروتمندان خواهند داشت

چرا که تعداد آن‌ها بیشتر است،

و اراده اکثریت پیروز است.

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

از پسرک فقیر پرسیدند :

تا بحال دروغ گفته ای ؟ پسرک گفت :

دروغ هایم زمانی شروع شد که :

موضوع انشایم این بود:

تابستان را چگونه گذرانده اید ؟

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

زیر خط فقر با فقر تفکر ساختی؟

زیر دست قلدران زندگی ات را باختی؟

چشم امید ز یاری خلایق بسته ای؟

حس نمودی از تضاد طبقاتی خسته ای؟

جملات کوتاه درباره فقر و بدبختی

آهای فلانی قهوه ات را که سر کشیدی

برای فالش سر چهار راه بیا

این جا کودک هایی هستند

که تقدیرشان را خیلی وقت است فروخته اند….

نظرات