برنامه و شعار هفته بهداشت روان ۱۴۰۱ + کپشن و روزشمار هفته سلامت روان ۲۰۲۲

0

برنامه و شعار هفته بهداشت روان ۱۴۰۱ + کپشن و روزشمار هفته سلامت روان ۲۰۲۲

متن شعار هفته بهداشت روان ۱۴۰۱ : برنامه و شعار هفته سلامت روان ۱۴۰۱ همراه با کپشن و روزشمار هفته بهداشت روان ۲۰۲۲ در ادامه مطلب از مجله حرف تازه دریافت کنید

شعار هفته بهداشت روان 1401

به مناسبت فرارسیدن هفته بهداشت روان ۲۰۲۲ برنامه و شعار هفته بهداشت روان ۱۴۰۱ و روزشمار هفته سلامت روان از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام شد.

“ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ” شعار هفته سلامت روان ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ شد. به مناسبت فرارسیدن هفته بهداشت روان ۲۰۲۲ از ۱۸ مهر تا ۲۴ مهرماه، شعار هفته بهداشت روان ۱۴۰۱ از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت منتشر شد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻥ ۱۰ اکتبر ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ سلامت ﺭﻭﺍﻥ و ﻫﻔﺘﻪ بهداشت ﺭﻭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ۱۸ ﺍﻟﯽ ۲۴ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ به شرح زیر است:

“ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ”.

ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ:

  • ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ﻣﻬﺮ: ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ
  • ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ﻣﻬﺮ: ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ
  • ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ﻣﻬﺮ: ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺴﺎﮐﺮﻭﻧﺎ
  • پنجشنبه ۲۱ ﻣﻬﺮ: ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
  • ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ﻣﻬﺮ: ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
  • ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ﻣﻬﺮ: ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﺟﺎﻣﻌﻪ
  • ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ﻣﻬﺮ: ﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﯽ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ
  • عاونت بهداشت وزارت بهداشت، شعار روز جهانی و روزشمار «هفته سلامت روان» را اعلام کرد.

برنامه و شعار هفته بهداشت روان 1401 + کپشن و روزشمار هفته سلامت روان 2022

 

روان شما باغچه بکری است
و افکارتان دانه هایی بیشمار
انتخاب باشما
گلهای زیبایی بکارید
یا علف های هرز درو کنید

سلامت روان هفته بهداشت روان گرامی باد

***
سلامت روان در فرد، احساس خوب بودن، خود و دیگران را زنده کرده و به ایجاد هدف در زندگی منجر می‌شود.

*****

سلامت روان ارزش ذاتی و ابزاری برای کمک به انسان در ارتباطاتی که دارد، عملکرد، سازگاری و رشد دارد.

*****

سلامت روان از بُعد روابط، باعث ایجاد روابط مثبت و مشارکت بیشتر فرد در اجتماع شده حس تعلق در انسان را زنده کرده و حس همدلی و همدردی را با سایر افراد افزایش می‌دهد

نظرات