تفریحات

جملات زیبا درباره همبستگی + عکس نوشته اتحاد

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره اتحاد و همبستگی و عکس نوشته اتحاد داشتن و جملات زیبا درباره همبستگی و عکس نوشته اتحاد و عکس نوشته اتحاد و همدلی و عکس نوشته اتحاد داشتن را مشاهده کنید.

جملات زیبا درباره همبستگی

جملات زیبا درباره همبستگی

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده
ارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست

جملات زیبا درباره همبستگی

دوری از دلدار

ننگ اتحاد معنویست

موج ما با گوهر از گوهر

جدا خواهد شدن

***

همدلی دیدن با چشم دیگری، گوش دادن با گوش دیگری و احساس با قلب دیگری است.

جملات زیبا درباره همبستگی

من نمی دانم،

در کجای بیراهه های تاریک و سرد هوس،

حجم من با ابهام این عصر خاموش در آمیخت!؟

یا در کدامین بعد از مکان ،

اجتماع بودنم بر آمال حشره متعامد گشت!؟

یا در پی چه احساس ظریفی ،

اتحاد دستانم بی صدا ماند!؟

که اینک … .

حجم من ارزانی ات،

ترنم دردهای موزون ابدی!!!

عکس نوشته همدلی

پروانه محو کرد در آتش وجود خویش

یعنی که اتحاد بود انتهای عشق

اینرا کشد به وادی و آنرا برد به کوه

زینها بسی‌ست تا چه بود اقتضای عشق

جملات زیبا درباره همبستگی

اغلب ما قدرت یک لمس، یک لبخند، یک کلمه محبت آمیز، یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا کوچکترین مراقبت را دست کم می‌گیریم، که همگی این توانایی را دارند که یک زندگی را تغییر دهند. لئو بوسکالیا

جملات زیبا درباره همبستگی

حلول و اتحاد اینجا محال است

که در وحدت دویی عین ضلال است

عکس نوشته اتحاد

دانه ی تسبیح چون که اتحاد

دور هم چرخند از اذکار و یاد

چون که یک دانه زند ساز جدا

کل این چرخش رود از نخ به باد

جملات زیبا درباره همبستگی

«همدلی مهارتی است مانند سایر مهارت های انسانی. اگر فرصتی برای تمرین داشته باشید، می توانید در آن بهتر شوید.” پروفسور سیمون بارون کوهن

جملات زیبا درباره همبستگی

اشک و لبخند…

چه اتحاد عجیبی ست!

چه هم زیستی راز آلودی…

همچون زندگی و مرگ.

یخ و آتش در کنار هم!

و این همزیستی راز آلود

چه چیزها برای گفتن دارد!

عکس نوشته جملات زیبا درباره همبستگی

با علم ریاضیات دلها

ثابت شده در تمام دنیا

فرمول دقیق اتحاد است

دلها به توان هم شود ما

جملات زیبا درباره همبستگی

گاهی خدا می‌خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست…

***

جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد

این دو که هر دو یکیست جز که همان یک مباد

جملات زیبا درباره همبستگی

منو دگرگون میکنی

حیرون و مجنون میکنی

من تو رو با یار میخوام

تو منو بی یار میخوای

اما باید بهت بگم

اتحاد پیام منه

اتحاد کلام منه

سرود لحظه های منه

پایان غم های منه

نظرات