جملات غمگین انتظار عشق + عکس نوشته انتظار تلخ

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره انتظار و متن انتظار سخت و جملات غمگین انتظار عشق و عکس نوشته انتظار تلخ و کپشن برای انتظار غمگین و عکس نوشته انتظار کوتاه و کپشن غمگین برای انتظار را مشاهده کنید.

جملات غمگین انتظار عشق

جملات غمگین انتظار عشق

گم شده ام!
جایی میان تو و من
انتهای انتظار و ایمان
گم شده ام
درست ابتدای یک بوسه
در هجوم یک هم آغوشی
بی انصاف
اینجا کجاست
که مرا رها کرده ای؟!

علیرضا اسفندیاری

جملات غمگین انتظار عشق

من امروز

در انتظارت

غم انگیزترین و کوتاه ترین

شعر دلتنگی را گفتم:

“مُردم ز غمت، نیامدی تو”

جملات غمگین انتظار عشق

عشق تو مثل هواست، من هیچ وقت از خواستن بیشتر و بیشتر دست نمی کشم
اما نمی تونم لمسش کنم چون تو از من دوری و دلم خیلی برات تنگ شده …

عکس نوشته انتظار

فرق است میان آن که یارش در بر
تا ان که دو چشم انتظارش بر در

جملات غمگین انتظار عشق

منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت

همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی

و گر این شب درازم بکشد در آرزویت

نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی.

***

هر روز مشتاقانه منتظرم تا تو از این در وارد شوی و به من بگویی که
دوره جدایی و دوری به پایان رسیده

جملات غمگین انتظار عشق

امروز روز دیگریست
یه روز از همان روزهای بی تو
در به در این کوچه و آن کوچه
می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!

عکس نوشته منتظر بودن

آلبومی قدیمی ام،

در زیرزمین خانه ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده اند.

در انتظار دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی گذارند

جملات غمگین انتظار عشق

بمان

نه برای من

برای این کوچه

که انتهای آن

در سپیده و انتظار

گم می شود

برای این خانه

با دلتنگی هایی

که از پیراهن زنانه اش می ریزد

برای این اتاق

با دنده های شکسته

در زخم بی کسی

برای عشق

جملات غمگین انتظار عشق

برای اینکه روزی دوباره کنار هم باشیم دعا می کنم چون هر لحظه بدون تو برایم اندوه و غصه است
دلم واست تنگ شده همسر عزیزم

عکس نوشته جملات غمگین انتظار عشق

چه میشد اگر زمین گرد نبود تا من گوشه اى به انتظارت بنشینم!
منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش…
اشک هایت را با دست های خودت پاک کن که همه رهگذرند!!!

جملات غمگین انتظار عشق

بدترین قسمت زندگی

انتظار کشیدن است

و بهترین قسمت زندگی

داشتن کسی است

که ارزش انتظار کشیدن را

داشته باشد

***

وقتی دلم برات تنگ می شه می فهمم چقدر خوش شانسم
که یه آدم فوق العاده برای دلتنگ شدن دارم!

جملات غمگین انتظار عشق

یادتــــــــ باشد؛
مــــــــــن اینجا،
کنار همین رویاهای زودگذر
به انتظار آمدن تـــــــو،
خط های سفید جاده را می شــــــــمارم…!

نظرات