جملات ناب درباره دشمنان + عکس نوشته مبارزه با دشمن

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره گذشت از دشمن و متن کوتاه درباره مبارزه و عکس نوشته دشمن دوست نما و جملات ناب درباره دشمنان و عکس نوشته مبارزه با دشمن و عکس استوری دشمن نزدیک و عکس نوشته مبارزه کردن را مشاهده کنید.

   جملات ناب درباره دشمنان

جملات ناب درباره دشمنان

هردوست که با ما بود
دشمن شد و خنجرزد
باقافله پیمان بست
هم کاسه ی دزدان شد…

***

خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت

خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست…

جملات ناب درباره دشمنان

تو بدترین دشمن خودت هستی خودت رو بیشتر
دوست داشته باش

***

اگه واسه چیزی میجنگی که درست نیست،
دشمنتو اشتباه انتخاب کردی …

عکس نوشته مبارزه

از مِهرِ دوستانِ ریاکار خوش تر است
دُشنامِ دشمنی که چو آئینه راستگوست…

جملات ناب درباره دشمنان

گاهی برای گریه کردن بس که تنهایی
جایی برایت بهتر از آغوش دشمن نیست…

***

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!

***

زاریِ ما در غمِ دل دید و شادی‌مرگ شد
مردنِ دشمن ز تأثیرِ دعایِ ما مسنج…

جملات ناب درباره دشمنان

زاریِ ما در غمِ دل دید و شادی‌مرگ شد
مردنِ دشمن ز تأثیرِ دعایِ ما مسنج…

عکس نوشته دوست دشمن نما

همیشه بخند،
خنده
دشمناتو دستپاچه میکنه

***

اگر می خواهید با دشمن خود صلح کنید، باید با دشمنتان کار کنید. در این صورت شریک دشمن خود خواهید شد….

جملات ناب درباره دشمنان

هوایم حال سربازی کمین خورده ست در سنگر
نشانه رفته دشمن را ولیکن اسلحه خالیست…

جملات ناب درباره دشمنان

وای، امّا
– با که باید گفت این؟ –
من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن…

#مهدی_اخوان‌ثالث

عکس استوری جملات ناب درباره دشمنان

نباید با یک دشمن بیش از اندازه بجنگی، وگرنه تمام هنر جنگ خود را به او یاد می دهی.
ناپلئون بناپارت…

جملات ناب درباره دشمنان

دشمن اگر می کُشد، به دوست توان گفت
با که توان گفت اینکه: دوست مرا کُشت؟…

***

واسہ من از خـوب بُودناتُـون نگین

من از دوستان خودم ضربہ خوردم

منو از خنجر دشمن نترسانید لطفا

جملات ناب درباره دشمنان

خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت

خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست…

عکس نوشته دوست و دشمن

کدام وعده سبب شد به من رکب بزنی؟
رفیق دشمن بی اعتبار من بشوی…

***

دشمن باشین ولی ادا دوستارو در نیارین 🙂

جملات ناب درباره دشمنان

نان گرم سفره ام را با تو قسمت کردم ای دوست
هر چه بود از من گرفتی غیر اه سردم ای دوست
دشمن من بودی ای رفیق رهم
دشمن این قلب پاک و بی گنهم
نام تو فانوس هر مسافر شب
از چه نتابیدی بر شب سیهم
آه ای رفیق
آه ای رفیق…

***

ﻋﺮﺏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﺞ ﺍﻧﺪﯾﺶ ﻭ ﺑﺪ ﺧﻮﯼ ﻭ ﺍﻫﺮﯾﻤﻦ ﺍﺳﺖ

ﭼﻮ ﺑﺨﺖ ﻋﺮﺏ ﺑﺮ ﻋﺠﻢ ﭼﯿﺮﻩ ﮔﺸﺖ
ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﮔﺸﺖ…

نظرات