جملات ادبی ظلم و ظالم + عکس نوشته ستم و ظلم

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره ستم و متن غمگین درباره ستم دیدن و متن کوتاه درباره مظلوم و جملات ادبی ظلم و ظالم و عکس نوشته ستم و ظلم و عکس نوشته ظلم پایدار نیست و عکس نوشته نتیجه ظلم کردن را مشاهده کنید.

جملات ادبی ظلم و ظالم

جملات ادبی ظلم و ظالم

شما داد جویید و پیمان کنید
زبان را به پیمان گروگان کنید

مکن ای برادر به بیداد رای
که بیداد را نیست با داد پای

به هرکار فرمان مکن جز به داد
که از داد باشد روان تو شاد

جملات ادبی ظلم و ظالم

در طول تاریخ، حاکمان کمی برای برپایی عدل و صلح تلاش نموده اند و در خیلی از دورانها بیشتر شاهد ظلم و ستم حاکمان بر مردم مظلوم بوده ایم. شعر ظلم و ستم در تمام قرنها از موضوعات ناب برای شاعرات مختلف در تمام جهان بوده است.

جملات ادبی ظلم و ظالم

کسانی که در مقابل ظلم دیگران سکوت میکنند، خود در آن ظلم شریک هستند

عکس نوشته ظلم

ز کژی گریزان شود راستی
پدید آید از هر سوی کاستی

به دشت اندرون گرگ آدم خورد
خردمند بگریزد از بی خرد

مکن شهریارا گنه تا توان
به ویژه کزو شرم دارد روان

جملات ادبی ظلم و ظالم

دست های کوچکش

به زور به شیشه‌های ماشین شاسی بلند حاجی می‌رسد

التماس می کند : آقا… آقا “دعا ” می‌خری؟

و حاجی بی‌اعتنا تسبیح دانه درشتش را می‌گرداند

و برای فرج آقا “دعا ” می‌کند!!!!!

جملات ادبی ظلم و ظالم

مثلا اگه موقع مرگ
قرار باشه چند لحظه یاد آدمایی که در حقشون ظلم کردیم بیوفتیم ..

اون روزت باید یکساعت به یادم باشی !!

جملات ادبی ظلم و ظالم

عکس نوشته ظالم

مکن بد که بینی به فرجام بد
ز بد گردد اندر جهان نام بد

نگیرد ترا دست جز نیکویی
گر از مرد دانا سخن بشنوی

هر آن کس که اندیشه ای بد کند
به فرجام بد با تن خود کند

وگر بد کنی جز بدی ندروی
شبی در جهان شادمان نغنوی

جهان را نباید سپردن به بد
که بر بدکنش بی گمان بد رسد

جملات ادبی ظلم و ظالم

انسانی که با سکوت دمخور نشود
نمی‌تواند که با عشقِ من حرفی بزند
کسی که با چشمش “باد” را نبیند
چگونه می‌تواند کوچم را درک کند؟!
کسی که به صدایِ سنگ گوش نسپارد
نمی‌تواند صدایم را بشنود..
کسی که در ظلمت نزیسته
چگونه به تنهاییِ من ایمان می‌آورد؟!!

جملات ادبی ظلم و ظالم

عکس نوشته جملات ادبی ظلم

اگه خواستی تکیه بدی
نه به چهره ها اعتماد کن
نه به زبون ها
به دوتا چیز اما میشه تکیه کرد
یکی مرام و مردونگی
دومی ایمان و خداباوری
بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه….

جملات ادبی ظلم و ظالم

خبرداری از خسروان عجم
که کردند بر زیردستان ستم؟

نه آن شوکت و پادشایی بماند
نه آن ظلم بر روستایی بماند

خطابین که بر دست ظالم برفت
جهان ماند و او با مظالم برفت

نظرات