متن رسیدن ته خط + عکس نوشته بی نهایت ناراحت شدن

0

در  این پست می توانید متن های کوتاه درباره غم و اندوه و متن درباره ناراحتی و عکس نوشته غمگین و متن رسیدن ته خط و عکس نوشته بی نهایت ناراحت شدن و عکس استوری غم دنیا و عکس نوشته غمگین و ناراحت کننده را مشاهده کنید.

 متن رسیدن ته خط

متن رسیدن ته خط

یادمان باشد؛
به حرمت ناچیزترین لحظه های خوبمان
هنگامی که به بن بست می رسیم
وقت جدایی
طبعمان آنقدر بزرگ باشد که
همدیگر را به لجن نکشیم….!
یادمان باشد؛
هرچه بودیم
انتخاب هم بودیم…
رفاقت حرمت داره
یا دست رفاقت نده و دست نگه دار
یا تا ته خط، حرمت این دست رو نگه دار…

—–

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط

اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط یادت بیار که!

معلم اولت میگفت:نقطه سر خط…

متن رسیدن ته خط

یه لحــظــه هایــی تو زندگی هست که سر جمع دو دقیقه هم نبوده
اما یادش یه عــمـــر آدمو داغون می کنه…

عکس نوشته اوج ناراحتی

ته خط میدونی کجاس؟
جایی ک وسط تفریحم حوصلت سرمیره…

متن رسیدن ته خط

یا دست رفاقت نده و

دست نگه دار…

یا تا ته خط

حرمت این دست رو نگه دار…!!!

متن رسیدن ته خط

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”

متن رسیدن ته خط

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط
.
.”اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط”.
.
یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط..!

عکس نوشته غمگین

هر وقت خیلی بهت سخت گذشت و نا امید شدی و رسیدی به ته خط مدام به خودت بگو به مو می رسه ولی پاره نمیشه… خدا هست و خدا هست و خدا هست……

متن رسیدن ته خط

خدایا ته نشین شد آرزوهایم ، کمی هم بزن زندگی ام را

—–

بیچاره (نه)!
هیچگاه درست استفاده نشد
جز دو بار!!
اولی روزی که خواستی بروی.. گفتم نه.. و تاثیر نداشت.
دومی روزی که دوباره برگشتی!! گفتم نه.. و تمام!
نقطه ته خط…

متن رسیدن ته خط

یا دست رفاقت نده و دست نگه دار یا تا ته خط / حرمت این دست نگه دار…

عکس نوشته رسیدن ته خط

چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …
آن ها مرده بودند و زندگی می کردند، ما زندگی می کنیم و مرده ایم …

متن رسیدن ته خط

به من گفت برو گورِت رو گم کن …

و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !

کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :

“زبانم لال !”

نظرات