همه جا با فرادرس

جمله خسته شدم خدا + عکس نوشته خستگی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره خسته شدن از زندگی و متن کوتاه درباره خستگی از ناملایمت های دنیا و جمله خسته شدم خدا و عکس نوشته خستگی و عکس استوری خسته شدن از روزگار و عکس نوشته خسته شدن از آدمها را مشاهده کنید.

جمله خسته شدم خدا

جمله خسته شدم خدا

زندگی…

خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود

زندگی…

حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر

زندگی…

باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ

زندگی…

ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق

زندگی…

فهم نفهمیدن‌هاست

جمله خسته شدم خدا

این جا زمین هست اثری از وجدان نیست
این ترازو گر ترازوی خداست
این کژی و نادرستی از کجاست

جمله خسته شدم خدا

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه:
چند سال بعد…

زندگیمون شده سریال

امروز خودشو می‌بینیم فردا تکرارشو!

جملات سنگین درباره خستگی

دلگیرم
از دنیآ و روزگآرش
از بی کسی هآ و سکوت هآ!
این منم که اینگونه خسته ام
منی که همیشه خوب بودم و خندآن
منی که خنده هآیم مثآلی بود به مثآل ضرب المثل!
نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برآیم!
چون “تـو”، “من” نیستی!
پس لطفا قضآوتم نکن…

جمله خسته شدم خدا

خستگی که همیشه به کوه کندن نیست
خستگی گاهی همین حالیست
که بعد از “هزار و یک بار”، یک حرف را به یکی زدن داری!
وقتی احساست را
قلبت را
نگاهت را
اصلا هست و نیستت را
نادیده میگیرد..

جمله خسته شدم خدا

دلم هوای خودم را کرده است

این روزها

بیشتر از هـر زمانی

دوست دارم خودم باشم!!!

دیگـر نـه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را…

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است…

همین…

جملات کوتاه خستگی

دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
میروم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغهای نورانی و دستهای گرم دیگر اعتمادی نیست

جمله خسته شدم خدا

خالی تر از سکوتم
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار

جمله خسته شدم خدا

هر روز می‌میرم

هر روز می‌شکنم

هر روز می‌گریم

هر روز می …

روزها تکراریست یا افعال من ؟!

خسته‌ام از این می … ها…

جمله خسته شدم خدا

روزگار ما رو ببین رفیق
مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد

عکس نوشته خسته شدم خدا

زندگی مثل دیکته است،
هی غلط می‌ نویسیم و هی پاک می‌ کنیم،
دوباره می‌ نویسیم و باز پاک می‌ کنیم،
غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه‌ ها بالا…

***

هنوز منتظرم

وسط یک شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده‌ام

بیدارم کنی و

بگویی

چیزی نیست

خواب می‌دیدی…

جمله خسته شدم خدا

خالی تر از سکوتم …
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما …
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار …

نظرات