جملات ناب عرفانی + عکس نوشته تاثیرگذار مذهبی

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره خدا و عکس استوری عرفانی و جملات ناب عرفانی و عکس نوشته تاثیرگذار مذهبی و عکس نوشته عارفانه و عکس نوشته جملات فلسفی و اشعار عارفانه و خاص و سخنان عارفانه و کوتاه را مشاهده کنید.

جملات ناب عرفانی

جملات ناب عرفانی

ذات خویش را می جویم و نمی یابم، من سایه ی اویم، او كجاست؟

***

آسمان می بارد و گل می میرد
تو نه آسمان باش نه گل ، زمین باش تا آسمان بر تو ببارد و گل در تو بروید

جملات ناب عرفانی

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

***

زندگی یعنی
امیدوار بودن محبوب من !
زندگی مشغله‌ای جدی است
درست مثل دوست داشتن تو …

جملات ناب عرفانی

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

عکس نوشته عارفانه

درست در لحظه آخر …

در اوج توکل و نهایت تاریکی …

نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد

خدا از راه می رسد … !

جملات ناب عرفانی

عشق مانند باد است
نمی توانی آن را ببینی اما می توانی حسش کنی

***

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان

ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .

جملات ناب عرفانی

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ، آرامشت را می‌دزدد. یکی آهسته می‌گوید:«کنارت هستم ای تنها» و دل آرام می‌گیرد.

عکس نوشته مذهبی

نمی یابم تو را در دل، نه در عالم نه در گیتی
کجا جویم تو را آخر، من حیران نمی دانم
“عراقی”

جملات ناب عرفانی

برنده میگوید مشکل است اما ممکن
بازنده میگوید ممکن است اما مشکل

***

وقتی خدا از پشت دست‌هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

جملات ناب عرفانی

غیر عشق رخ دل دار غلط بود غلط
هرچه کردیم جز این کار غلط بود غلط
هر چه گفتیم و شنیدیم خطا بود خطا
جز حدیث لب دل دار غلط بود غلط …
“فیض کاشانی”

عکس نوشته جملات ناب عرفانی

بخاطر بسپار که در اوج آسمان ، دیگر ابر نیست
اگر زندگیت ابریست به این دلیل است که روحت آنقدر که باید ، بالا نرفته !

جملات ناب عرفانی

کسی که حقیقت را نمی داند ابله است
اما کسی که حقیقت را می داند و آن را انکار می کند تبهکار است . . .
(برتولت برشت)

***

شــک نــدارم،
تــو نیمــه‌ی دیگــر منــی!
همــان نیمــه‌ای
کــه بــاد بــا خــود بــرده اســت . . .

جملات ناب عرفانی

باز هم بلند شو

ایستادن کسی که زمینش زده اند

از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند

زیباتر است . . .

نظرات