جملات رفع کدورت + عکس نوشته آشتی و رفع کدروت ها

0

در این پست می توانید متن های زیبا آشتی کردن و عکس نوشته آشتی کردن با دوست و جملات رفع کدورت و عکس نوشته آشتی و رفع کدروت ها و عکس پروفایل آشتی کردن و عکس استوری آشتی کردن با دوست و عکس نوشته رفع کدورت را مشاهده کنید.

جملات رفع کدورت

جملات رفع کدورت

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم

هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم

تو هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره

من هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

جملات رفع کدورت

منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو

منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو . . .

جملات رفع کدورت

برام بمون، بهونه باش برای دل سپردن

نزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن

عکس نوشته آشتی کردن

باشی میشی “آویزون” ، نباشی میشی “بی معرفت”
بی معرفت عالم باش اما نزار کسی بهت بگه آویزون !

جملات رفع کدورت

با تمام وجودم و از صمیم قلبم از تو که بخش بزرگی از قلبم به نامت است عذر میخواهم. کنار آمدن با نبودنت خیلی تلخ برایم تمام می شود. از تو میخواهم که این تلخی را به پایان برسانی و عذرخواهی مرا با طعم شیرین بخششت پذیری.

جملات رفع کدورت

اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش / توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش . . .

جملات رفع کدورت

اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش

توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش

عکس نوشته آشتی با دوست

دوستی را دوست معنی می دهد

قهر هم با دوست معنی می دهد

هیچ کس با دشمن خود قهر نیست

قهری او هم نشان دوستی است

جملات رفع کدورت

همه چیز درست خواهد شد

و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده

عذر خواهد خواست…

***

همه چیز درست خواهد شد

و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده

عذر خواهد خواست

جملات رفع کدورت

همیشه رفتن بهترین نیست

گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست

چه قهر باشیم چه آشتی

اصل درست این است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جای دارند . . .

عکس نوشته رفع کدورت

منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو

منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو . . .

جملات رفع کدورت

با تمام وجودم و از صمیم قلبم از تو که بخش بزرگی از قلبم به نامت است عذر می خواهم.

کنار آمدن با نبودنت خیلی تلخ برایم تمام می شود.

از تو می خواهم که این تلخی را به پایان برسانی و عذرخواهی مرا با طعم شیرین بخششت پذیری.

***

چیزیم نیست خرد و خمیرم فقط همین

کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین

از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز

در عمق چشمهای تو گیرم فقط همین

نظرات