تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی ۱۴۰۱ + عکس نوشته تبریک روز ورزش

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره تربیت بدنی و متن کوتاه تبریک روز ورزش و عکس نوشته درباره روز ورزش و تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی ۱۴۰۱ و عکس نوشته تبریک روز ورزش و عکس استوری تبریک روز ورزش و تربیت بدنی را مشاهده کنید.

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

رود! مثل روز‌های گذشته، با بوی تازه خورشید برخیز؛ با عطر فرحناک شادمانی‌ها.
یک، دو، سه؛ لبخند زندگی، تبسمِ هستی، یک پارچه سرور.
ریه‌ات را از اکسیژن پاک تندرستی سرشار کن! قدم بزن!
سطر‌های صحیح جوارحت چنین می‌گویند که کتاب آینده برای توست. برخیز و همگام با ورزش، همپای نرمش، تمامیِ اندوه‌های ژولیده روزانه را دور بریز!
هفته تربیت بدنی و ورزش مبارک باد

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

ز نیرو بود مرد را راستی
ز سستی کژی زائد و کاستی

هفته تربیت بدنی و ورزش بر همه ورزشکاران و ورزش دوستان مبارک

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی ٱن که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی ، روحانی ، تعقلی ، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

متن تبریک ادبی روز ورزش

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی آن که با تقویت و تربیت تمامی

ابعاد وجودی انسان جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند.

روز ورزش مبارک

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

تن زنده والا به ورزندگی است؛ که ورزندگی مایه‌ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش؛ که فرجام سستی سرافکندگی است.

روز و هفته ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است.

این روز بر همه فعالان این حوزه مبارک باد.

عکس نوشته تبریک روز تربیت بدنی

ز شوق دل چو ورزش کار گشتی

ز خاموشی بدان بیدار گشتی

روز و هفته ورزش و تربیت بدنی خجسته باد

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

ز نيرو بود مرد را راستي

ز سستي كژي زايد و كاستي

هفته تربيت بدني و ورزش

به همه ی ورزشكاران و ورزش دوستان

مبارك باد

تبریک روز جهانی ورزش دانشگاهی

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و برهمین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روز‌ها و
ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد.

روز تربیت بدنی مبارک باد

نظرات