تفریحات

آموزش کلاه بافتنی دخترانه + آموزش بافت کلاه دخترانه جدید

0

آموزش کلاه بافتنی دخترانه + آموزش بافت کلاه دخترانه جدید

بافت کلاه صدفی شبیه مستطیل انجام می شود و مدل بافت کشباف و ساده بافی پایه آن است. برای مدل دادن تنها کافی است ترفند بافتن آن را بلد باشید.

در این آموزش روش بافت کلاه صدفی را به طور کامل توضیح خواهیم داد .

مهارت های لازم برای بافت کلاه صدفی

کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

وسایل لازم برای بافت کلاه صدفی

کاموا متوسط
میل شماره ۳٫۵

آموزش بافت کلاه

روش بافت کلاه صدفی

برای بافت کلاه صدفی ابتدا دور سر فرد مورد نظر را اندازی بگیرید سپس متناسب با آن دانه سر اندازید. ما در اینجا ۵۰ دانه سر انداختیم.

شروع بافت:

۱۴ رج کشباف ساده ببافید: یک دانه زیر، یک دانه رو

رج ۱۵:
تمام دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۱۶:
۴۱ دانه زیر، ۹ دانه ی آخر را نبافید و برگردید (یعنی دانه ها را روی میل باقی بگذارید و کل بافت را پشت و رو کنید و به رج برگشت بروید).

رج ۱۷:
دانه ی اول را فقط میل سمت راست بگیرید، ۳۱ دانه از رو، ۹ دانه ی آخر را نبافید و برگردید.

رج ۱۸:
دانه ی اول را فقط میل سمت راست بگیرید، ۲۳ دانه از زیر، ۱۷ دانه ی آخر را نبافید و برگردید.

رج ۱۹:
دانه ی اول را فقط میل سمت راست بگیرید، ۱۵ دانه از رو، ۱۷ دانه ی آخر را نبافید و برگردید.

رج ۲۰:
دانه ی اول را فقط میل سمت راست بگیرید، ۲۴ دانه از زیر، ۸ دانه ی آخر را نبافید و برگردید.

رج ۲۱:
دانه ی اول را فقط میل سمت راست بگیرید، ۳۳ دانه از رو، ۸ دانه ی آخر را نبافید و برگردید.

رج۲۲:
دانه ی اول را فقط میل سمت راست بگیرید، ۴۱ دانه از زیر (یعنی رج تا آخر).

رج ۲۳:
همه ی دانه ها از زیر بافته شوند.

رج ۲۴ تا ۳۰:
رج ۱۶ تا ۲۳ تکرار شوند.
این مرحله را ۱۲ بار تکرار کنید.

ادامه بافت
در آخر ۱۳ رج کشباف تکی بافته و بافت را تمام کنید.

سرهم بندی
حالا بافت آماده ی دوخت است، لبه های کشباف جلو و پشت کلاه را کنار هم گذاشته و تا سر کشباف ببافید و دور تا دور حلقه ی کنار گوش ها را کوک بزنید و نخ را بکشید تا بافت جمع بشود.

نکته:
اگر می خواهید تعداد دانه ها را کم و زیاد کنید، باید ۱۰ تا ۱۰ تا کم و زیاد کنید، مثلا یا ۵۰ دانه سر بندازید یا ۳۰ دانه یا ۶۰ دانه و در بافت با هر تعداد که سر انداختید، تعداد دانه هایی که در آخر هر رج نباید ببافید و برگردید یکی هستند.


همچنین ببینید : مدل کلاه بافتنی دخترانه و زنانه

نظرات