arongroups

متن درباره غربت و تنهایی + عکس نوشته غریبی

0

در این پست می توانید متن های غمگین درباره تنهایی و متن درباره تنها بودن و عکس نوشته غریب بودن و متن درباره غربت و تنهایی و عکس نوشته غریبی و عکس استوری غریبانه و عکس نوشته تنها زندگی کردن و عکس پروفایل تنهایی را مشاهده کنید.

متن درباره غربت و تنهایی

متن درباره غربت و تنهایی

باغ غربت نرم نرمک روبه زوال خزان می رود

چهره نسترن ها افسرده/شادی مریم ها به دروغ اغشته

رقص قاصدک ها به بازی امیخته

باغ ارغوانی به رخساره ای زرد گراییده

زمستان ارام و بی نجوا

قدم زنان باغ غربت را کویر می کند

لیک پلک های باغ

برای بیدار ماندن/برای ورق زدن تقویم بهار

خیلی سنگین است

متن درباره غربت و تنهایی

ناگزیر از سفرم، بی سرو سامان چون باد
به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

کوچ تا چند! مگر می‌شود از خویش گریخت
بال تنها غم غربت به پرستوها داد

این که مردم نشناسند تو را غربت نیست
غربت آن است که یاران ببرندت از یاد

عاشقی چیست؟ به جز شادی و مهر و غم و قهر؟!
نه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم شاد

چشم بیهوده به آیینه شدن دوخته‌ ای

متن درباره غربت و تنهایی

دلتنگ ها بهتر میدانند

که خواب یک نیاز نیست

تنها یک بهانه است !

تا آدمی به شب پناه ببرد

عکس نوشته تنهایی

می دانم

حتی نگاهم نمی کنی

من تو را

در خیابانی تاریک

به غریبه ها سپردم

دست های گرمت را به دست سردشان دادم

همین امروز

می دانم …

به غربت خودم می خندم

که در این دیار

دل می بندم

به تو

متن درباره غربت و تنهایی

دوباره دیدمت
و این بار
به درک تازه تری از تنهایی رسیدم
دوباره دیدمت
و ناباورانه
در هوای غربتت نفس کشیدم
دوباره دیدمت
و به فصل تازه تری در عشق رسیدم

متن درباره غربت و تنهایی

می خواھم بروم اما تا به کجا نمی دانم
فقط می خواھم بروم
به غربتی دیگر
به عشقی دیگر
و شاید به دردی دیگر
حس رفتن تا ھمیشه رفتن وجودم رافرا گرفته است…

متن درباره غربت و تنهایی

عکس استوری غربت

رویاهایت را ناتمام بگذار

باید برویم

وقتی رسیدیم

دوباره شعر بگو

از ابتدای رویا

وقتی رسیدیم

نگاه خیسـم را دوباره می بخشم

به گل ها

همین امروز …

دست های گرمت را پس می گیرم

متن درباره غربت و تنهایی

تنهایی ام امشب که پر است از غم غربت
آن قدر بزرگ است که در خانه نگنجد
دور از تو چنانم که غم غربتم امشب
حتی به غزل‌ های غریبانه نگنجد

متن درباره غربت و تنهایی

هر کجا هستم، باشم
آسمان مال من است
پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است
چه اهمیت دارد
گاه اگر می‌ رویند
قارچ‎ های غربت؟

متن درباره غربت و تنهایی

غم غربت بگیرد مثل بغضی سخت نایت را
محرم آی می چسبد بگریی غصه هایت را…

نظرات