جملات مرسی کنارمی عشقم + عکس نوشته مرسی عشقم که هستی

0

در این پست می توانید متن های عاشقانه و متن درباره کنار همسر بودن و عکس نوشته عاشقانه و جملات مرسی کنارمی عشقم و عکس نوشته مرسی عشقم که هستی و عکس نوشته مرسی که هستی همسرم و عکس نوشته عاشقانه های دونفری را مشاهده کنید.

 جملات مرسی کنارمی عشقم

جملات مرسی کنارمی عشقم

تو اومدی و من فهمیدم،
وقتی یکی هست که دوستت داره..
زندگی زیباتر میشه..
مرسی که هستی

***

تـو هر دقیقه

و هر ثانیه

در ذهن و یاد مـن هستی

اما، اگر بخواهی

جملات مرسی کنارمی عشقم

با هیَجان دوستت دارم
مثل رد شدن از رودخانه
وارد شدن به منطقه‌ی شکار ممنوع
یا بریدن ترمز در سراشیب جاده
دوست داشتنَت زیباست اما خطرناک

جملات مرسی کنارمی عشقم

تو معنی جهان منی
بدون تو جهانم خالی از هر مفهومی است
آرزو می کنم هر روز با تو باشم
چقدر خوبه که دارمت عشقم

عکس نوشته عاشقانه احساسی

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

جملات مرسی کنارمی عشقم

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

***

با تو تمام لحظه هام قشنگه
چقدر خوبه که هستی
چقدر خوبه تو این دنیا کنارمی

جملات مرسی کنارمی عشقم

چقدر خوب که هستی
چه خوب که هوای مرا داری
و چه خوب تر که دوستت دارم
همیشه باش

عکس نوشته فوق احساسی

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

جملات مرسی کنارمی عشقم

با تو تمام مشکلاتم را فراموش می کنم
با تو گویی زمان هنوز ایستاده است…
مرسی که هستی نفسم

جملات مرسی کنارمی عشقم

عشق جانم
تو هیچی کم نداری
برای همه چیز من بودن
مرسی که هستی و زندگیمو زیبا کردی

***

خیلی زیباست
کسی رو پیدا کنی که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنی

عکس نوشته مرسی کنارمی عشقم

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

جملات مرسی کنارمی عشقم

حضرت عشقم

تو تنها کسی هستی که من هیچ وقت به نبودشم فکر نمی کنم…
تو تنها کسی هستی که از تهِ قلبم دوستش دارم..
مرسی که هستی…

***

کنارم که هستی
زمان هم مثل من دستپاچه میشود
عقربه ها دوتا یکی میپرند
اما همین که میروی
تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم
جانم را میگیرند ثانیه های
بی تو….

جملات مرسی کنارمی عشقم

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

***

تو همیشه به اندازه‌
عاشق کردن یک نفر مهربانی
آدم دست خودش نیست
هر بار از اول عاشقت می‌ شود !
چقدر خوبه که هستی عشقم

نظرات