جملات غیرمنطقی ناب + عکس نوشته جملات ناب و ارزشمند

0

در این پست می توانید جملات غیرمنطقی ناب و عکس نوشته جملات ناب و ارزشمند و متن با مفهوم در مورد آرامش و بهترین جملات درمورد افراد غیرمنطقی و کوتاه ترین جملات درباره افراد غیرمنطقی را ببینید.

جملات غیرمنطقی ناب

جملات غیرمنطقی ناب

آدم منطقی
خودش را باجهان وفق میدهد،

آدم غیر منطقی

اسرار داردجهان با او تطبیق کند،

همین است که جهان پیش رفتنش را

مدیون آدم های غیر منطقی ست.

جملات غیرمنطقی ناب

مهم نیست چه داریم

بلکه

مهم اینست با آنچه داریم

چه میکنیم

“آلفرد ادلر”

پشیمانی ها را کنار بگذارید، آنها فقط بهانه های افراد شکست خورده هستند، هنوز فرصت های زیادی روبروی شما است.

جملات غیرمنطقی ناب

تحمل تنهایی…
از گدایی دوست داشتن آسان تر است…

سهل است که انسان بمیرد…

تاآنکه بخواهد به تکدی حیات برخیزد…

آدم هایی هستند که وقتی خوشحالی،

کنارت نیستند،چون حسودند…

وقتی غمگینی در آغوشت نمیگیرند،

چون خوشحالند..

جملات غیرمنطقی ناب

شاید صبر کردن گاهی اوقات تلخ باشد اما میوه آن شیرین خواهد بود.

متن با مفهوم در مورد آرامش

بعضی از زخمها رو باید درمان کنی..
تا بتونی به راهت ادامه بدی..

بعضی زخمها باید باقی بمونه..

تا هیچوقت راهت رو گم نکنی..

جملات غیرمنطقی ناب

اﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﻫﻨﺪ!

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ!

هر کسی می توانداز مشکلات فرار کند، این ساده ترین واکنش است اما مواجه شدن با مشکلات شجاعت است و فرد را قوی تر می کند.

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی…
آغاز اصالت خوب همین است که…

نخواهی چیزی باشی که نیستی…

به زنان خود تهمت نزنید و نسبت ناروا ندهید، زیرا در این کار، برای شما پشیمانی طولانی و کیفری سخت خواهد بود.

امام صادق (ع)

جملات غیرمنطقی ناب

نگران شکست ها و ناکامی ها نباشید بلکه نگران فرصت های خوبی باشید که حتی آنها را امتحان نکرده اید.

رویا متعلق به کسانیه که به اندازه کافی برای رسیدن به خواسته هاشون تلاش نمی کنند

استیو جابز

جملات غیرمنطقی ناب

نگران نباشید که دیگران فکر می کنند اهداف شما رویایی و غیرمنطقی به نظر می رسند. بیشتر اوقات ایده های رویایی همان هایی هستند که جهانی را به شگفتی وامی دارند.

کوتاه ترین جملات درباره افراد غیرمنطقی

همه می گویند:”قانع باش”

چرا؟

در این عمر کوتاه، چرا باید قانع بود؟

پرواز کن، هرچه رفیع تر….

دست افشانی کن و برقص،

هرچه دیوانه وارتر…

جملات غیرمنطقی ناب

کاری را که اطمینان دارید درست است انجام دهید.

ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند، ذهن های متوسط درباره اتفاقات و ذهن های کوچک درباره مردم بحث می کنند.

الینور روزولت

جملات غیرمنطقی ناب

با خودتان صادق باشید، هرگز خودتان را به خاطر کارهایی که انجام داده اید و احساس خوبی به آنها داشته اید سرزنش نکنید.

بهترین جملات درمورد افراد غیرمنطقی

موفقیت همیشگی نیست

شکست هم کشنده نیست

تنها یک چیز مهم است

و آن هم شهامت ادامه دادن است

وینستون چرچیل

نظرات