جملات غیر ممکن عاشقانه + عکس نوشته برای عشق غیرممکن وجود ندارد

0

در این پست می توانید متن های زیبای عاشقانه و متن زیبا برای رسیدن به عشق و جملات ناب عاشقانه و جملات غیر ممکن عاشقانه و عکس نوشته برای عشق غیرممکن وجود ندارد و عکس استوری عشق حقیقی و متن برای رسیدن به عشق واقعی را مشاهده کنید.

 جملات غیر ممکن عاشقانه

جملات غیر ممکن عاشقانه

چشمت، تنت، به هم زدنت، قهر کردنت؛
دنیای من شده ست همین اتفاق ها
من با تو و تو با من و… نه !غیر ممکن است ؛
بخت مزخرف من و این اتفاق ها؟!…

جملات غیر ممکن عاشقانه

دنیای زنده دفن شدن زیرِ دردها
دنیای نم کشیده ی ما پیرِمردها!

ما مهره های کوچکِ از دست رفته ایم
بازنده ایم در همه ی تخته نردها

سربازهای گم شده لبخند می زنند
وقتِ عقب نشینیِ ما در نبردها

دریای سر بُریده ی مان گریه می کند
همراه با جنازه ی دریانوردها

جملات غیر ممکن عاشقانه

خدا
هر وقت که بخواهد غیر ممکن
ممکن می شود

***

اگر فکر کنی چیزی غیر ممکن است، فقط باعث می شوی آن برایت غیر ممکن شود….

عکس استوری عشق واقعی

به غیرِمُمکِن ترین مُمکِن ها ایمان می آورم
اگر یِک جمله بگویی دوستت دارم …!…

جملات غیر ممکن عاشقانه

خدایا واسه تو غیر ممکن وجود نداره غیر ممکن های زندگیمو ممکن کن

***

وقتی زمان می گذرد همه چیز شکل می گیرد،مانند سیمانی که تو بلوک های بتونی سفت شود،برگرداندن سیمان به حالت اول غیر ممکن است….

جملات غیر ممکن عاشقانه

اگه خدانخواهد هیچ برگی ازدرخت نمی افتداگر خدابخواهد غیرممکن را ممکن میکند……..

***

واس این که منو درک کنی باید من باشی و این غیر ممکنه !

جملات غیر ممکن عاشقانه

غیر ممکن ،
در برابر یک اراده ی قوی چاره ای
جز تسلیم ندارد …

عکس نوشته سختی عشق

وقتی که فهمیدم او به من تعلق ندارد ،
سعی کردم خودم را از او جدا کنم و
او را از افکار و احساسات خودم بیرون کنم !
اما تقریبا بلافاصله متوجه شدم که کار غیرممکنی است .
حلزون‌ها چه طور می‌توانند خارج از صدف خود زندگی کنند ؟
یا پروانه‌ها بدون پیله‌ی خود ؟…

جملات غیر ممکن عاشقانه

غیر ممکن یعنی منو تو تو ساحل

عاشق هم بودن زیر ماه کامل

***

شاید ملاقات بعدی مان روی ماه باشد
همینقدر غیر ممکن !…

جملات غیر ممکن عاشقانه

زندگی به من آموخت
آنکه کام دیگری را تلخ می کند
غیر ممکن است
کام خودش شیرین باشد…

عکس نوشته جملات غیر ممکن عاشقانه

بسیاری از ایده های خوب در ابتدا غیر ممکن یا مضحک به نظر می رسیدند، بنابراین اگر ایده ای دارید شروع کنید….

جملات غیر ممکن عاشقانه

رویاهای غیرممکن اسم خاصی دارد
که به آن امید می‌گوییم !…

***

بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می‌افتد. اگر اتفاق از بیرون بیفتد مثل وقتی که اردنگی میخوریم ، می‌شود زد به چاک اما از درون غیر ممکن است !…

نظرات