متن روز مبارزه با حیوان آزاری ۱۴۰۱ + عکس نوشته زیبا درباره حیوانات

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره حیوانات اهلی و متن کوتاه و متن درباره مبارزه با خشونت علیه حیوان آزاری و متن مبارزه ملی با خشونت حیوان آزاری و عکس نوشته زیبا درباره مبارزه با خشونت حیوان آزاری را مشاهده کنید.

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

محبت به همه ی موجودات زنده شریفترین ویژگی انسان است

چارلز داروین

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

انسان می تواند بدون کشتن حیوانات به منظور تهیه خوراک تندرست باشد ؛

بنابراین اگر گوشت بخورد. تنها برای ارضای ذائقه اش درگرفتن جان حیوانات همدستی کرده است.

لئو تولستوی

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

حیوانات مال یا اشیا نیستند
بلکه موجوداتی زنده هستند
که شایستگی دلسوزی، احترام، دوستی و حمایت ما را دارند.
(مارک بکوف)

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد،
اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است.

جرج برنارد

سخنان بزرگان درباره حیوانات

بهترین چیز در مورد حیوانات این است که آن ها زیاد صحبت نمی کنند.
تورنتون وایلدر

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

عظمت یک ملت و پیشرفت اخلاقی آن را
می توان از نحوه برخورد آن ها با حیوانات قضاوت کرد.
(ماهاتما گاندی)

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

آزمون حقیقی اخلاق بشریت. چگونگی روابط انسان با حیوانات است.

به ویژه حیواناتی که در اختیار و تحت تسلط او هستند.

اینجاست که بزرگترین ورشکستگی بشر تحقق یافته است

میلان کوندرا

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

اگر انسان نخواهد احساسات انسانی خود را خفه کند

می بایست نسبت به حیوانات مهربان باشد

زیرا آن که نسبت به حیوانات بیرحم باشد

در مراوداتش با انسان ها هم سخت دل خواهد شد.

ما می توانیم قلب یک انسان را

با چگونگی برخورد او با حیوانات بسنجیم.

عکس نوشته درباره حمایت از حیوانات

من فکر می کنم داشتن یک حیوان خانگی از شما انسانی بهتر می سازد.
(ریچل ری)

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

انسان نه تنها حیوانی است که حالت دفاعیه او از سایر حیوانات کمتر است بلکه راه زندگانی خود را هم نمی داند.

صفحات زندگانی او را با خون نوشته اند.

جنایات و رذایل او را تا به حال هیچ حیوانی مرتکب نشده. : صادق هدایت

***

به گیاهان و حیوانات بنگرید و اجازه دهید آنها پذیرش آنچه هست و تسلیم به حال را به شما بیاموزند.

اجازه دهید آنها بودن را به شما یاد بدهند.

اجازه دهید آنها یکپارچگی. یعنی بودن. خودتان بودن. حقیقی بودن را به شما بیاموزند.

اجازه دهید آنها چگونه زیستن و چگونه مردن را به شما یاد بدهند

و به شما بیاموزند چگونه زندگی و مرگ را به مشکل تبدیل نکنید.

اکهارت تولی

متن روز مبارزه با حیوان آزاری

حیوانات خانگی ما زندگی کوتاهی را در کنار ما سپری می کنند
و بیشتر آن را هم منتظر می مانند تا ما هر روز به خانه برویم
شگفت آور است که آن ها چقدر عشق و خنده به زندگی ما وارد می کنند
و حتی چقدر به خاطر آن ها به یکدیگ

نظرات