متن شادترین روز زندگیم + عکس نوشته شادی و خوشبختی

0

در این پست می توانید متن های انگیزشی و متن زیبا درباره خوشبختی و متن شادترین روز زندگیم و عکس نوشته شادی و خوشبختی و عکس نوشته خوشبخت بودن و متن درباره شاد بودن و عکس نوشته شادی و عکس نوشته شاد زندگی کردن را مشاهده کنید.

متن شادترین روز زندگیم

متن شادترین روز زندگیم

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

***

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را

از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمامِ نشدن ها…

غصه، هیچ گاه

چیزی را حل نخواهد کرد…

متن شادترین روز زندگیم

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

متن شاد بودن

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن شادترین روز زندگیم

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست …

***

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن شادترین روز زندگیم

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

عکس نوشته خوشبختی

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛

شادمانی خودِ مسیر است.

بودا

متن شادترین روز زندگیم

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن شادترین روز زندگیم

زندگیت رنگی می شود

وقتی که تو

شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

عکس استوری شاد زیستن

ما جوانی را

میان خاک مدفون کرده ایم

بس که در پایان هر شادی،

درآمد پیر ما…

متن شادترین روز زندگیم

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

***

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

عکس نوشته شادترین روز زندگیم

هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی

مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم

شعر از سعدی

متن شادترین روز زندگیم

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن شادترین روز زندگیم

به تعداد شبها

روز وجود دارد

و طول شب و روز هم

در چرخه یک سال مساوی ست!

حتی سعادتمند‌ترین زندگی‌ ها هم

نمی تواند بدون کمی تاریکی سپری شود

و کلمه ی شادی اگـر با اندوه به تعادل نرسد

بی معنی خواهد بود.

پس نگران اندوه و غمت نباش

چون کاملا طبیعی

و البته گذراست . . .!!

نظرات