متن در مورد جنگیدن + عکس نوشته زیبا درباره جنگیدن

0

در این پست می توانید متن در مورد جنگیدن و عکس نوشته زیبا درباره جنگیدن و متن جنگیدن با مشکلات و متن جنگیدن با سرنوشت و متن جنگیدن با زندگی را ببینید.

   متن در مورد جنگیدن

متن در مورد جنگیدن

‏پدیده‌ی مزدوج شدن

فقط برای اینه که بعد از جنگیدن

با همه‌ی عالم تو طول روز

بدونی شب میری پیش تنها کسی

که قطعا توی جنگ طرف توعه

***

Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to

برای آن چه می خواهی سخت تلاش کن زیرا بدون جنگیدن به سویت نخواهد آمد. تو مجبوری قوی و شجاع باشی و بدان که می توانی به هر آن چه که در ذهنت است جامه عمل بپوشانی

***

حتی اگر ۱۰۰ دلیل داشتم که از تو دست بکشم، حداقل به دنبال یکی برای ادامه جنگ می‌گشتم.

متن در مورد جنگیدن

راه موفقیت ،

همیشه در حال ساخت است ؛

موفقیت پیش رفتن است،

نه به نقطه پایان رسیدن.

***

Be the best version of you
بهترین نسخه خودت باش

متن در مورد جنگیدن

برای آن شخصی که از نظر جهانیان زیباست جنگ نکنید، برای آن شخصی که دنیای شما را به مکانی زیبا تبدیل کرده بجنگید.

***

تنها چیزی

که در زندگی بدون تلاش

به دست می‌آوری،

شکست است.

پس تلاش کن

Be the person you needed when you were young
کسی باش که زمانی که بچه بودی بهش نیاز داشتی

متن جنگیدن با مشکلات

من تا آخر برای تو خواهم جنگید زیرا این تو بودی که برای من جنگیدی و باورم کردی که ارزش آن را دارم.

هراس، تیره بختی است،

اما شهامت را نمی توان

نیکبختی دانست؛

نهراسیدن سعادت است.

I’m not lucky, I’m talented
من خوش شانس نیستم، با استعدادم

متن جنگیدن با سرنوشت

هر رابطه‌ای به چهار قسمت تقسیم می‌شود: عشق، رنج، جنگ و پیروزی. کسی که عاشق است رنج می‌برد، می‌جنگد و کسانی که می‌جنگند همیشه پیروز خواهند شد.

***

هر چیزی

تا یه جایی

ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه

به خرّیت

متن در مورد جنگیدن

If love is great, then it is worth fighting for

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

متن جنگیدن با زندگی

جنگیدن برای خوشبختی سخت ترین چیزی است که برایش خواهید جنگید، اما تنها چیزی است که ارزش جنگیدن را دارد.

***

مردی که برای عشق می‌جنگد، همیشه سعی می‌کند زن را به زندگی خود برساند، نه به بالین او.

همیشه بهتر است

که سعی کنید کاری بزرگ انجام دهید

و شکست بخورید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید

و موفق شوید. تلاش کنید، تغییر ایجاد کنید

و هیچ‌وقت به عقب نگاه نکنید.

***

هیچ چیز آسان به دست نمی آید، موفقیت به دامان شما نمی افتد بلکه باید بیرون رفته و هر روز برای آن بجنگید.

نظرات