متن درباره وجدان + سخنان زیبا و کوتاه بزرگان در مورد وجدان

0

در این پست می توانید متن درباره وجدان و سخنان زیبا و کوتاه بزرگان در مورد وجدان و جملات زیبا و خاص در مورد وجدان و معرفت و متن زیبا در مورد وجدان انسان را ببینید.

متن درباره وجدان

متن درباره وجدان

در برابر قویترین رانه ی وجودی ما، آن ستمگر وجود ما، نه تنها خرد، بلکه وجدان هم تسلیم می شود.

فریدریش نیچه

***

عذاب وجدان نگیر
من حلالت کردم
تو خیانت کردی
من حلالت کردم..

متن درباره وجدان

تو زندگی مجبور نیستی به هیچکسی

راجع به چیزی جواب پس بدی

به غیر از وجدانت

اینو هیچوقت یادت نره!

جملات بزرگان در مورد وجدان

ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آییم تا با سابقه و شهرت بد خود.

فریدریش نیچه

متن درباره وجدان

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺏ، ﮐﺘﺎب‌ هاﯼ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﯾﮏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺁﺳﻮﺩﻩ،
این‌ ها ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ…

***

وقتی دارید دروغ میگید که دوسش دارید

اونی که باور میکنه،که هیچ،

خودتون عذاب وجدان نمی‌گیرید؟

متن درباره وجدان

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش.

ارسطو

جملات زیبا و خاص در مورد وجدان و معرفت

از دل برود هر آنکه از دیده برفت..
از دیده رفت از دل هم همینطور…
پس خدایا این عذاب وجدان چیست..؟

متن درباره وجدان

باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم

و همان راهی را که وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم

***

ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد.

ژان-ژاک روسو

متن درباره وجدان

به احتمال زیاد، دانش طی هزاران سال اسیر وجدان کاذب بوده است و زندگی متفکران بزرگ با تحقیر خود و عقده های پنهانی بسیار همراه بوده است.

فریدریش نیچه

***

کمر آهم زیر نفرین وجدانم شکسته !
صدایش به گوش بغضم نرسد خوب است

متن زیبا در مورد وجدان انسان

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛

آسمان پرستاره و وجدان آسوده

متن درباره وجدان

اگر وجدان خویش را همانند اسبان آموزش داده باشیم، به هنگام گاز گرفتن، بوسه ای نیز بر ما خواهد زد.

فریدریش نیچه

***

چراغ ها را خاموش کن
من از تصویر خودم
در آیینه وجدان می ترسم…

***

ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آییم تا با سابقه و شهرت بد خود !

متن درباره وجدان

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.

جرج واشنگتن

سخنان زیبا در مورد وجدان

تو زندگی مجبور نیستی به هیچ کسی
راجع به چیزی جواب پس بدی
به غیر از وجدانت
اینو هیچ وقت یادت نره!

***

وجدان مانند آینه است

که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.

متن درباره وجدان

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده.

ایمانوئل کانت

***

با حال آن روزم میان خاطرات تو
باران نمی‌بارید اگر یک ذره وجدان داشت…

نظرات