متن درباره خواب شیرین عشق + عکس نوشته دیدن خواب عشق

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره خواب دیدن و متن درباره خواب و اشعار زیبا درباره خواب عشق و متن درباره خواب شیرین عشق و عکس نوشته دیدن خواب عشق و عکس استوری زیبا درباره خوابیدن کنار همسر را مشاهده کنید.

 متن درباره خواب شیرین عشق

متن درباره خواب شیرین عشق

در بیداری خواب دیدم

آمده ای

می خندی

مهربانی ات نور می پاشد

به دل تاریک و خسته ی من …

تو را که آسمان

استعاره ای از پشت پلک های توست

چه نیازی ست

به کبوتر بال و پر شکسته ای چون من …

متن درباره خواب شیرین عشق

چون میسر نیست دیدار تو دیدن جز به خواب

پس چرا بیداری از خواب عدم دادی مرا

متن درباره خواب شیرین عشق

دستم را

به زیبایی تو نزدیک می کنم

و خواب از سرم می پرد

حتما که نباید

فنجان را سر کشید

گاهی قهوه از چشم ها

در جان می چکد.

عکس نوشته خوابیدن

حالم خوب است!

هنوز خواب می بینم ابری می آید

و مرا

تا سرآغازِ روییدن

بدرقه می کند.

متن درباره خواب شیرین عشق

مرا هرگز نباشد خواب و دارم آرزو گاهی

که خواب‌ آید به‌ چشمم‌ بلکه جانانم‌ به‌ خواب‌ آید

متن درباره خواب شیرین عشق

به من فکر کن

قبل از خواب

در لحظه های مکاشفه

در آخرین ثانیه هشیاری

بگذار پروانه ای که روی شانه ات نشسته

عطر گیسوان مرا نفس بکشد

در آن سوی مرزهایی که

بین ما فاصله انداخته

عکس استوری خواب شیرین

اینجا

همین جا

نزدیک همین تنفس بى خواب

تــو را

طـورى نزدیک به لمسِ هـوا حس مى کنم

که گنجشک تشنه، عطـرِ باران را

متن درباره خواب شیرین عشق

خود به دو چشم من شبی خواب گذر نمی کند

ورنه به خواب دیدمی، بو که شبی وصال تو

***

در بیداری خواب دیدم

آمده ای

می خندی

مهربانی ات نور می پاشد

به دل تاریک و خسته ی من …

تو را که آسمان

استعاره ای از پشت پلک های توست

چه نیازی ست

به کبوتر بال و پر شکسته ای چون من …

متن درباره خواب شیرین عشق

همه شب سجده برآرم،

که بیایی تو به خوابم

و در آن خواب بمیرم،

کـه تو آیی و بمانی …

عکس نوشته درباره خواب شیرین

چون گل ز ساده لوحی در خواب ناز بودم

اشک وداع شبنم بیدار کرد ما را

متن درباره خواب شیرین عشق

حالم خوب است!

هنوز خواب می بینم ابری می آید

و مرا

تا سرآغازِ روییدن

بدرقه می کند.

***

همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم

و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی

متن درباره خواب شیرین عشق

همیشه که نباید

من باشم و

اتفاق چشمان تو

به جان خواب های من بیافتد!

گاهی هم باید

فاجعه ی لبان من

به جان هوست بیافتد… !

نظرات