متن نترس بودن + عکس نوشته شجاعت

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره نترسیدن و متن درباره نترس من باهاتم و متن درباره نترس و شروع کن و متن نترس بودن و عکس نوشته شجاعت و عکس استوری نترسیدن از مرگ و متن انگیزشی برای ادامه زندگی را مشاهده کنید.

متن نترس بودن

متن نترس بودن

کسی که هرروز از زندگی بر ترسی غلبه نکرده باشد، از زندگی درس نگرفته است.

رالف والدو امرسون

***

شجاع باش، بر ترس‌ هایت غلبه کن و اولین قدم را بردار…

موفقیت پشت قدم‌ های تو نهفته است!

متن نترس بودن

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .
گوته

***

زندگی در مخاطره یعنی از صخره پایین بپری و در میان راه برای خودمان چتری بسازیم.

ری بردبری

متن کوتاه نترسیدن

مرد بزرگ، غمخواری و تشویش نشان نمی دهد، عاقل است و تردید ندارد، شجاع است و نمی ترسد.

متن نترس بودن

مهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ، ظاهر می گردد، باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها ، می توان شناخت.
دانیال حکیم

***

خطر کن! همه‌چیز را خطر کن! سخت‌ترین کارهای روی زمین را به خاطر خودت انجام بده، به خاطر خودت عمل کن با حقیقت مواجه شو.

کاترین منسفیلد

متن نترس بودن

بدون شجاعت،

ما نمی توانیم هیچ فضیلت دیگری را با ثبات انجام دهیم.

بدون شجاعت ما نمی توانیم مهربان، درست کار، سخاوتمند یا صادق باشیم.

عکس نوشته نترسیدن

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی .
استون

متن نترس بودن

زندگی یا یک ماجرای جسورانه است یا هیچ نیست.

هلن کلر

متن نترس بودن

شجاعت یعنی هیچ وقت اجازه ندهی ترس هایت بر روی تصمیم هایت اثر بگذارد….

***

برای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌.
کریستین‌

متن نترس بودن

فقط کسانی که جرئت می‌کنند شکست سخت بخورند می‌توانند موفقیت بزرگ را کسب کنند.

رابرت اف کندی

عکس استوری و متن نترس بودن

اگر شجاعت تغییر را بدست آوریم، یک روز هم نوبت ما می شود که داستان تغییر و پیشرفتمان را برای دیگران تعریف کنیم.

شجاعت در وجود همه ما هست، فقط باید نشان دهیم که شجاع هستیم.

متن نترس بودن

از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند .
فردریش نیچه

***

باید کارهایی را انجام دهید، که فکر می‌کنید نمی‌توانید.

النور روزولت

متن نترس بودن

یکی از مهم ترین ویژگی افراد موفق و ثروتمند، شجاع بودن است. آن ها شجاعت ریسک کردن را دارند، تا زمانی که شما ریسک نکنید و چیز های جدید را تجربه نکنید به فرد موفق و ثروتمند تبدیل نمی شوید.

***

پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویدا است .
ارد بزرگ

نظرات