تعبیر دیدن شتر در خواب

1

تعبیر دیدن شتر در خواب

تعبیر خواب شتر : شتر یکی از حیوانات اهلی و بسیار سرسخت است که در زندگی انسانهای سحرا نشین بسیار تاثیر گذار بود است . از این رو بسیاری از معبران در خواب دیدن شتر را برای بیننده خواب خوب میدانند.

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود.
پادشاه عجمی , مردی امیر , مرد مؤمن , سیل , فتنه و آشوب , آبادانی , نصیب شدن زن , حج , نعمت , مال

تعبیر خواب شتر یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام فرماید : اگر بر شتر سوار شده دولت یابد , اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند

تعبیر خواب شتر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرماید: اگر شتر ماده‌ای ببینی، یـعـنـی به آرزویت می‌رسی .

تعبیر خواب شتر محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي خود را بر شتري مجهول بيند كه به شتاب همي رود، دليل كند به سفر رود.
اگر بيند بر شتري جولان همي كرد، دليل است غمگين و متفكر شود.
اگر بيند بر شتري نشسته بود و راه گم كرده مي راند و ندانست راه راست كجاست، دليل است در راه خويش فرومانده و هيچ تدبير نتوان ساخت.
اگر بيند ماده شتري يافت، دليل است بر اين كه زن خواهد.
اگر شتر با بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود.
اگر بيند شتر از وي روي بگردانيد و مطيع او نشد، دليل است اندوهگين شود.

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گويد : سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب.
داشتن شترهای بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روایی.
اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز می‌کند و این طرف و آن طرف می‌رود غمی و اندوهی برای شما می‌رسد.
اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می‌آید که از حل آن عاجز می‌مانید.

تعبیر خواب شتر

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن شتر در خواب

  1. رضا گفت:

    سلام، پدرم ۵ماهی است که فوت کرده و خواب دیدم که سوار بر شتر و با سرعت داره دور میشه و چند بار هم پشت سرشو نگاه کرد و رفت میشه تعبیر کنید واسم

نظرات