متن فریب عشق + عکس نوشته عشق و فریب

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره فریبکاری و متن زیبا درباره عشق فریبکار و متن فریب عشق و عکس نوشته عشق و فریب و عکس استوری آدم فریبکار و متن درباره فریب دادن دیگران و عکس استوری فریب دادن را مشاهده کنید.

متن فریب عشق

متن فریب عشق

گاهی باید دروغ را راست پنداشت
و گاهی راست را دروغ
بی فریب خوردن زندگی سخت است..!

فروغ فرخزاد

***

اصولاً حالتها، رفتار و شور و شوق فلاسفه همیشه فریبنده ترین عنصر اندیشه آنها بوده است.

فریدریش نیچه

متن فریب عشق

در عصر فریبکاری همگانی، گفتن حقیقت حرکتی انقلابی است….
“جرج اورول”

متن فریب عشق

توُ
همانے که به هر فریبی..
دل ما را میبری به طریقی

متن فریبکاری

اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.

آبراهام لینکلن

متن فریب عشق

مهم نیست چقد خوب باشی، مهم اینه که بتونی خوب از خودت تعریف کنی آدما فریب خوردنو دوس دارن

***

هیچ چیز فریبنده تر
از تظاهر به فروتنی نیست..

متن فریب عشق

بسیار روشن است که همه ی نویسندگان مایلند این گونه به نظر بیایند که حرفی برای گفتن دارند، در حالی که هیچ چیز در چنته ندارند. این روش را فیلسوفان موذی و دغل دانشگاهی رواج داده اند و هم اکنون در همه جا به چشم می خورد.

آرتور شوپنهاور

عکس استوری آدرم فریبکار

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم فــریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم.

“لئوبوسکالیا”

متن فریب عشق

هر شب
خواب را فریب می دهم
برای نیم ساعتی بیشتر
در فکر تو بیدار ماندن..

متن فریب عشق

همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر، اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینیِ افراد فرومایه از سطحی نگری و ریاکاری آنهاست و بر پایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.

فریدریش نیچه

عکس نوشته عشق و فریب

هرگاه در فریب دادن کسی موفق شدی به این فکر نکن که

او چقدر نادان بوده

به این فکر کن که

او چقدر به تو اعتماد داشته

متن فریب عشق

هی فلانی!
زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده و کوچک
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جز با او نمی‌ خواهی
من گمانم زندگی باید همین باشد…

مهدی اخوان ثالث

متن فریب عشق

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.

فریدریش نیچه

نظرات