اکسکینو

متن درباره شکست زندگی + عکس نوشته شکست در زندگی

0

در این پست می  توانید متن های انگیزشی برای ادامه زندگی و عکس نوشته پیروزی در زندگی و متن درباره شکست زندگی و عکس نوشته شکست در زندگی و متن انگیزشی بعد از شکست و عکس نوشته انگیزشی برای زندگی را مشاهده کنید.

متن درباره شکست زندگی

متن درباره شکست زندگی

همه انسان ها عاشق موفقیت هستند‌ . همه برای موفقیت تلاش می‌کنند ولی با شکست هایشان کنار نمی آیند. آنچه باید بدانید این است که بسیاری از افراد موفقیت نمی رسند، زیرا نمی خواهند شکست را تجربه کنند.

متن درباره شکست زندگی

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم. آنتونی رابینز

متن درباره شکست زندگی

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن درباره شکست زندگی

اگر شما از شکست خوردن نترسید . پس نمی توانید خودتان را یک انسان شکست خورده بدانید.

عکس نوشته انگیزشی بعد از شکست

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.

آنتونی رابینز

متن درباره شکست زندگی

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟

پارکر پالمرش

متن درباره شکست زندگی

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،

بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.

مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

عکس نوشته برد و باخت

وینستون چرچیل با سختی های زیادی مواجه شد و زمانی که در ارتش مشغول خدمت بود، بسیار سختی کشید. او در امتحان کنکور دوبار شکست خورد و برای سومین بار توانست پذیرفته شود. زندگی آدم های موفقیت پر از تجربیات شکست است.

متن درباره شکست زندگی

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.

فرناندو پسوآ

متن درباره شکست زندگی

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید.

متن درباره شکست زندگی

نگرفتن نتیجه ای که انتظارش را دارید، شکست محسوب نمی‌شود . اما علامت این است که به تمرین و یادگیری بیشتری نیاز دارد. علامت اینکه فرد باید خودش را با همه ضعف و قوت ها قبول داشته باشد.

***

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.
در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از ۹۹ در صد خطا حاصل شده است.

سوشیرو هوندا

نظرات