arongroups

متن هرگز تسلیم نشو + عکس نوشته انگیزشی تسلیم نشدن

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره امید به زندگی و متن انگیزشی درباره ادامه زندگی و متن هرگز تسلیم نشو و عکس نوشته انگیزشی تسلیم نشدن و عکس نوشته انگیزشی ادامه زندگی و متن انگیزشی درباره تسلیم نشدن و متن درباره ادامه دادن را مشاهده کنید.

 متن هرگز تسلیم نشو

متن هرگز تسلیم نشو

تسلیم نشو. آدم های منفی باف زیادی هستند که سعی خواهند کرد تو را دلسرد کنند. به آنها گوش نده. تنها کسی که می تواند مجبورت کند تسلیم شوی، خودت هستی….

***

در مقابل ترس های خود تسلیم نشو. اگر تسلیم شوی، قادر نخواهی بود با قلب خود صحبت کنی….

متن هرگز تسلیم نشو

استقامت فقط پس از آنکه شخص از دست از کاری کشیدن،
خودداری می کند، پاداش خود را می دهد.

ناپلئون هیل

متن هرگز تسلیم نشو

میخوای تسلیم بشی؟ پس فقط یک بار به ثمره هایی که قراره در انتهای مسیر به اونها برسی فکر کن، اگه با فکر کردن بهشون لبخند روی لب هات اومد و حالت بهتر شد یعنی تو حق کوتاه اومدن نداری و باید ادامه بدی که بهشون برسی.

متن انگیزشی

همیشه ماندن، ساختن و درست کردن سخت تر از رفتن و رها کردن است!
آدمِ ساختن باش نه رها کردن…
زندگی آنقدر طولانی نیست که با هم بودن ها را رها کنی….!

متن هرگز تسلیم نشو

سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد وزیر می شود!

***

در مقابل ترس های خود تسلیم نشو. اگر تسلیم شوی، قادر نخواهی بود با قلب خود صحبت کنی….

متن هرگز تسلیم نشو

فردا نه!!!همین حالا
همین حالا بلند شو وبرای اهدافت بجنگ .
چرا هعی میگی فردا .فردا هم روزیست شبیه امروز .
بلند شو وهمین حالا برای اهدافت بجنگ ،فردا خیلی دیره.

عکس نوشته ادامه دادن

تسلیم نمیشم،
و همین باعث میشه پیاده رویم بیشتر شه…!

متن هرگز تسلیم نشو

زندگیت به سبزی طبیعت زیبا

همیشه که نباید همه چیز، خوب باشد!
در دلِ مشکلات است که آدم، ساخته می شود.
گاهی همین سختی ها و مشکلات؛
پله ای می شوند به سمتِ بزرگترین موفقیت ها.
در مواقعِ سختی، نا امید نباش.

متن هرگز تسلیم نشو

شما هرگز سقوط نمی کنید تا وقتی که تلاش خود را متوقف کنید.

آلبرت اینشتین

عکس نوشته هرگز تسلیم نشو

هرگز تسلیم نشوید چون امور واقعی زمان می برند.

متن هرگز تسلیم نشو

تسلیم نشو. آدم های منفی باف زیادی هستند که سعی خواهند کرد تو را دلسرد کنند. به آنها گوش نده. تنها کسی که می تواند مجبورت کند تسلیم شوی، خودت هستی….

***

شما می توانید فریاد بزنید، اجازه دارید گریه کنید اما هرگز تسلیم نشوید.

متن هرگز تسلیم نشو

آدم های موفق آدم هایی نیستن که با بقیه فرق کنن یا خونشون رنگی تر باشه، اونها فقط آدم هایی هستن که یاد گرفتن در دل شرایط سخت کوتاه نیان و تسلیم نشن و مقاومت کنن تا در نهایت پیروزی رو از آن خودشون کنن.

نظرات