متن درباره ایمان داشتن + عکس نوشته باور و ایمان

0

در ین پست می توانید متن های زیبا درباره باور و متن درباره اعتقاد و متن درباره اعتقاد به خدا و متن درباره ایمان به خدا و متن درباره ایمان داشتن و عکس نوشته باور و ایمان و عکس نوشته زیبا درباره اعتقاد و عکس استوری باور و ایمان را مشاهده کنید.

متن درباره ایمان داشتن

متن درباره ایمان داشتن

خدا چیزی را که می خواهید به شما نمی دهد..
بلکه فرصت رسیدن به آن را برایتان فراهم می ­کند

متن درباره ایمان داشتن

خداوند دعا را می‌شنود، به دعا توجه می‌کند، به دعا پاسخ می‌دهد
و خدا با دعا رستگارمان می‌کند.

متن درباره ایمان داشتن

چه زیباست زندگی کردن با امید… نه امید به خود؛ که غرور است ! نه امید به دیگران؛ که تباهی است ! بلکه امید به خدا؛ که خوشبختی است

***

God is our refuge and strength
A very present help in trouble
therefore we will not fear
خدا پناه و قدرت ماست
او یاری رسان ما در مصائب است
با او ترسی نخواهیم داشت

سخنان زیبا درباره ایمان

خداوند، مدام در عشقی جاری و بی منتها،

خود را بر تو می ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می سازد.

متن درباره ایمان داشتن

خدا مرحم تمام دردهاست. هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد.

***

Don’t tell your God how big your storm is
tell your storm how big your God is
به خدایت نگو طوفان چقدر سهمگین است
به طوفان بگو که چه خدای بزرگی داری..

متن درباره ایمان داشتن

بر خاک افتادن لیاقت و سعادت می خواهد اگر که در برابر خداوند متعال باشد.

ذلت و شقاوت می خواهد، اگر در برابر غیر خدا باشد. لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم.

عکس نوشته باور و ایمان

آرزویت را برآورده می کند، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند

متن درباره ایمان داشتن

در هنگام نیایش، خداوند بیش از آن­چه می گوییم می شنود،
بیش از آن­چه می پرسیم پاسخ می دهد
بیش از آن­چه بخواهیم عطا می کند

متن درباره ایمان داشتن

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است،

و خویشتن داری عالیترین عبادت

ناکامی به معنی آزمایش است، نه شکست..

و نتیجه توکل و اعتماد به

خداوند،آرامش است.

متن درباره ایمان داشتن

پروردگارا ! ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم، شاکر داشته هایم نبودم

عکس استوری ایمان به خدا

خدای مهربان،
اگر روزی امید و آرمان هایم را از دست دادم،
نشانم بده سرنوشتی که تو برایم رقم خواهی زد
از هر رویا و آرزویی که دارم بهتر است

متن درباره ایمان داشتن

خداوند از هیچ کس سؤال نمی‌کند که آیا او زندگی را خواهد پذیرفت یا خیر؟
این انتخاب او نیست و باید بپذیرد!
تنها انتخاب او چگونگی آن است.

نظرات