متن درباره تسلیم شدن + عکس نوشته جنگیدن

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره استقامت و متن درباره تلاش برای پیروزی و متن درباره تسلیم شدن و متن درباره تسلیم شدن و عکس نوشته جنگیدن و عکس نوشته درباره استقامت و سخنان بزرگان درباره تلاش و کپشن زیبا درباره تسلیم را مشاهده کنید.

 متن درباره تسلیم شدن

متن درباره تسلیم شدن

استقامت فقط پس از آنکه شخص از دست از کاری کشیدن،
خودداری می کند، پاداش خود را می دهد.

ناپلئون هیل

***

You just can’t beat the person who never gives up.

شما نمی توانید کسی را که هرگز تسلیم نمی شود شکست دهید.

متن درباره تسلیم شدن

وقتی دنیا می گوید تسلیم شوید،
امید زمزمه می کند فقط یک بار دیگر امتحان کن.

سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد وزیر می شود!

متن درباره تسلیم شدن

Stay strong, Belive in yourself
Never give up.

قوی باش ، به خودت اعتماد داشته باش
هرگز تسلیم نشو.

متن درباره استقامت

شما هرگز اونقدر پیر نیستید برای اینکه بتوانید خودتان را دوباره بسازید.

متن درباره تسلیم شدن

شما هرگز سقوط نمی کنید تا وقتی که تلاش خود را متوقف کنید.

آلبرت اینشتین

***

Life’s real failure is when you do not realize how close you were to success when you gave up.

شکست واقعی زندگی زمانی است که متوجه نشوید وقتی تسلیم شدید چقدر به موفقیت نزدیک بودید.

متن درباره تسلیم شدن

گاهی باید به خود بگویی:

نمیشود که نشود….
مگر آنها که شد همه صلاح من بود؟!

گاهی باید دست به سوی آسمان ببری
و با تسلیم قلبی از ته دل بگویی:

“الهی مرا آن ده که آن به”

#شبتون_بی_غم..

متن درباره پذیرش شکست

هرگز تسلیم نشوید،
امروز سخت است و فردا سخت تر،
اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود.

متن درباره تسلیم شدن

شما می توانید فریاد بزنید، اجازه دارید گریه کنید اما هرگز تسلیم نشوید.

***

If you quit once, it becomes a habit. Never quit

اگر یکبار تسلیم شی برات یه عادت میشه، پس هیچوقت تسلیم نشو

متن درباره تسلیم شدن

قبل از اینکه تسلیم بشی
به این فکر کن که سال دیگه این موقع کجایی اگر الان جا بزنی!

عکس نوشته استقامت

هرگز از کسی دست نکشید. و این شامل خودتان هم می شود.

متن درباره تسلیم شدن

As long as you don’t give up nothing is over.

تا زمانی که تسلیم نشی، هیچ چیزی تموم نمیشه…

***

سخنان بزرگان در مورد تسلیم نشدن
هرگز در برابر چیزی که به آن اعتقاد دارید تسلیم نشوید.

استیو اسکالیز

متن درباره تسلیم شدن

هرگز تسلیم نشوید.
شما فقط یک بار زندگی می کنید پس فقط به دنبال آن بروید!

ریچارد ای. گرانت

***

“Better times are coming Please don’t quit now. Everything’s gonna be fine. You can do it.’

زمان های بهتری در راهه لطفا الان تسلیم نشو. همه چیز خوب خواهد شد. تو می تونی انجامش بدی.

نظرات