متن عاشقانه بوسیدن + عکس نوشته بوسه

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره بوسیدن عشق و متن درباره بوسه بر دست مادر و متن درباره بوسه عاشقانه و متن عاشقانه بوسیدن و عکس نوشته بوسه و عکس استوری بوسیدن و شعر عاشقانه و بوسیدن و متن درباره عاشقانه بوسیدن را مشاهده کنید.

متن عاشقانه بوسیدن

متن عاشقانه بوسیدن

لب بر لب من نهاد و می‌گفت
جانت چو به لب رسید خاموش

یک بوسه ز لبهای تو در خواب گرفتم

گویی که گل از چشمه مهتاب گرفتم

هرگز نتوانی که ز من دور بمانی

چون در دل خود عکس تو را قاب گرفتم

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی
اما
” لب هایت ”
عجب تعادلی برقرار کرده است …
شیرین است ،شیرین شیرین …
در برابر این زندگی …

عاشقم من عطش جان تو را می‌خواهم
بوسه از آن لب و دندان تو را می‌خواهم

متن درباره بوسه

گر زنی تیغ زنم بوسه به دستت كه بزن نیست مردره عشق آن كه مزن می‌گوید
شوریده شیرازی

نذر کردم که اگر بوسه زنم بر لب تو

تا اَبد هر دو لبم وقف دعای تو کنم ​ ​

خنده‌هایت به بهار و لب تو شاخ نبات
در کنارت چه بعید است، کسی پیر شود

&خرم آنروز که مستم

ز در حجره درآئی

وز لبت بوسه شمارم

بشماری که تو دانی.

متن عاشقانه بوسیدن

​من از چشم های تو شعر می دزدم
تو از لب های من بوسه
خوبِ من آزادی
سهم ماست از عشق

متن درباره بوسه عاشقانه

با یاد لبت از لب تو محرومم
ای یاد لبت حجاب لب‌های تو دوست

مثل بوسه ي پیش از خداحافظی

تکلیفت روشن نیست

من چقدر ساده ام

که هنوز فکر میکنم

روزهای آخر پاییز

تمام طلسم ها باطل می شود

و تو مرا فتح خواهی کرد.

متن عاشقانه بوسیدن

​ ‌کاش عاشقی هم واگیر داشت
تو را با یک بوسه
دچارش میکردم

در هر سَرت ای عشق، سخن‌ها به تغزُل
در کوچه و بازار، سخن بر لبِ آب است

عکس نوشته بوسیدن

طلب بوسه دلم گه ز رخش گه ز لبش هست این خام طمع هرنفسی درهوسی
زرگر اصفهانی

متن عاشقانه بوسیدن

​بخواب تا که نگاهت کنم
و‌ برای هر نفس تو بوسه ای بنشانم
به طعم… هر چه تو بخواهی!

ای مست شده از نظرت اسم و مسما
وی طوطی جان‌گشته ز لب‌هات شکرخا

متن عاشقانه بوسیدن

چنداست نرخ بوسه به شهرشما كه من عمری است كزدودیده گهر می‌شمارمت
شهریار

عکس استوری بوسیدن عشق

مرا ببوس!
نه یک بار که هزار بار!
بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند،
آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند!

به بوسه‌ای ز لبش دل نمی‌شود سیراب
چگونه تشنه تواند ز گوهر آب گرفت

نظرات