متن درباره نم باران + عکس نوشته هوای بارانی

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره باران و و متن احساسی درباره باران و اشعار زیبا درباره هوای بارانی و متن درباره نم باران و عکس نوشته هوای بارانی و عکس استوری هوای خنک بارانی و متن زیبا درباره نم بارونی و متن احساسی هوای بارانی را مشاهده کنید.

متن درباره نم باران

متن درباره نم باران

باز بـاران آمد

از هوا یا ز دو چشم خیسم؟

نیک بنگر !

چه تفاوت دارد . . .

متن درباره نم باران

می خواهم نام تو را
روی هر قطره آب بنویسم
و بگذارم که آن قطره
روح من را لمس کنم
و در قلب من جذب شود …
من می توانم نام تو را
در هرجا ببینم
در هر رنگ رنگین کمان
در هر ابری در آسمان
خیلی دلم برایت تنگ شده
در این هوای بارانی و عاشقانه

متن درباره نم باران

بزن باران بزن که دلم بی قرار است،
بزن باران بزن که این دل عاشق یار است..
بزن باران بزن که غم را از دلم برباید
بزن باران بزن که کس نبیند اشک چشمم را…

متن احساسی درباره باران

فصل باران است بارانی شویم / از درون جوشیم و طوفانی شویم
بوی خاک و بوی نمناک چمن / کیف دارد زیر باران تر شدن
در تمام قطره ها تکثیر شو / زیر باران خدا تطهیر شو . . .

متن درباره نم باران

اگر می دونستی چقدر دوستت دارم
برای اومدنت بارون رو بهانه نمی کردی
رنگین کمان من

متن درباره نم باران

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

عکس نوشته هوای بارانی

باران
بدجور
پشت پنجره
قدم می زند،
چترت را بردار
برویم
با او قدمی بزنیم..

متن درباره نم باران

دمش گرم ، باران را میگویم ، به شانه ام زد و گفت :
خسته شدی ، امروز تو استراحت کن ، من به جایت می بارم . . .

متن درباره نم باران

همچون باران باشیم

رنج جدا شدن از آسمان را

در سبز کردن زندگی جبران کنیم

عکس استوری نم باران

باران نم نم … لحظاتی برای قدم زدن ماست
برای احساس نم باران روی پوست مان، برای قدم زدن در کنار هم
برای خندیدن و صدای پای ما مثل بچه ها در زمین گل آلود …
برای بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر زیر شیرینی باران

متن درباره نم باران

باران که ببارد
می روم و در باغچه ی انگشتانم
نبودنت را می کارم
خیلی وقت است توی گلدان چشم هایم
ندیدنت ریشه دوانده
می خواهم نبودنت را پیوند بزنم به ندیدنت
عجب درخت تنومندی خواهد شد!

متن درباره نم باران

تنها ادامه میدهم در زیر باران
حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم
میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم
ببار باران من نه چتر دارم نه یار . . .

نظرات