متن درباره هوای پاک + عکس نوشته زیبا درباره هوای خوب و تازه

0

در این پست می توانید متن درباره هوای پاک و عکس نوشته زیبا درباره هوای خوب و تازه و کوتاه ترین جملات درمورد هوای پاک و استوری اینستاگرام روز هوای پاک را ببینید.

متن درباره هوای پاک

متن درباره هوای پاک

امام صادق سلام الله علیه:
زندگی جز با سه چیز خوش نمی شود…
هوای پاک،آب فراوان گواراو زمین نرم و سست (آماده زراعت).
تحف العقول، ص ۳۲۰

****

زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت .

****

آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد.

****

حفاظت حرمتها، ارزش است و حرمت طبیعت راحفظ کنیم.

متن درباره هوای پاک

تنها پس از آلودن آخرین رودخانه،

تنها پس از صید آخرین ماهی،

تنها پس از پرواز آخرین پرنده،

تنها آن هنگام سوداگران درمی یابند :

پول را نمی توان خورد، پول را نمی توان بخشید، پول را نمی توان نفس کشید، پول را نمی توان زندگی کرد…

متن درباره هوای پاک

اشعار طولانی برای هوای پاک

تخریب محیط زیست، تهدیدی برای زندگی هست.

****

غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند .

متن درباره هوای پاک

گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

****

فراموش نکنید که « زمین به ما تعلق ندارد، بلکه ما به آن تعلق داریم.»

****

زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت.

استوری اینستاگرام درباره روز هوای پاک

نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است .

متن درباره هوای پاک

هرکجا باشیم، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم.

****

بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .

****

استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست .

متن درباره هوای پاک

هنگامی که جانداری را می‌کشید،

در دل با او بگویید: همان نیرویی که تو را می‌کشد،

مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد،

زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد،

مرا هم به دست تواناتری گرفتار خواهد کرد.

متن درباره هوای پاک

جمله درباره روز هوای پاک

زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است.

****

آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیست محیطی است .

****

هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

متن درباره هوای پاک

نسلهای بعد، رفتار ما را با طبیعت،به قضاوت خواهند نشست.آیا به نیکی از ما یاد خواهد شد؟

****

احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است.

کپشن اینستاگرام برای هوای پاک

ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم .

****

تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند

****

طبیعت قلب تپنده محیط زیست است، تپش آن را قطع نکنیم

متن درباره هوای پاک

مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست هر درختی که فرو می افتد، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند.

****

از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم.

****

در محل کار و زندگی همگان رابه حفظ محیط زیست تشویق کنیم.

نظرات