تفریحات

متن درباره معرفت سگ + عکس نوشته باوفایی

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره وفادار بودن سگ و متن کوتاه درباره وفاداری سگ و متن درباره معرفت سگ و عکس نوشته باوفایی و اشعار کوتاه درباره معرفت و متن زیبا درباره وفا و معرفت را مشاهده کنید.

متن درباره معرفت سگ

متن درباره معرفت سگ

سگ ها یک درس بسیار مهم در زندگی به ما می آموزند…

نباید به مردم پست اعتماد کنیم!

***

مردم با سگ

بدرفتاری می کنند

چون تحملِ این شکل

از وفاداری را ندارند…

متن درباره معرفت سگ

گربه همسایه، دمش را گزید

از سگ بازار، جفاها کشید

***

بزرگ ترین ترس سگ ها، این است که شما بدون او به بیرون بروید و دیگر باز نگردید!

متن درباره وفاداری

گفت: به سلامتی سگ!!!

گفتم چرا سگ؟!؟!

گفت: سگ اگه بدونه پول گوشت نداری

یه جوری با نون خشک هم خودشو سیر می کنه،

ولی از پیشت نمیره…!

متن درباره معرفت سگ

زندگی آب شد از کشمکش حرص و هوا

چند تازیم پی سگ که شکاری گیریم

***

سگ های باهوش به ندرت از افرادی که به آن ها احترام نمی گذارند، خوششان می آید!

متن درباره معرفت سگ

سگ ها

تنها موجوداتی هستند

که صاحبان شان را

بیشتر از خودشان

دوست دارند

متن درباره وفاداریی سگ

دود دلهاست درین خانه مرا بو آمد

سگ کویم همه شب نعره زنان خواهم گشت

متن درباره معرفت سگ

یک سگ را می تواند زودتر از آنچه که فکرش را بکنید، روحسه و حال بد را از شما دور کند.

***

سگ بر آن آدمی شرف دارد

کو دل دوستان بیازارد

این سخن را حقیقتی باید

تا معانی به دل فرود آید

آدمی با تو دست در مطعوم

سگ ز بیرون آستان محروم

حیف باشد که سگ وفا دارد

و آدمی دشمنی روا دارد

اشعار کوتاه وفا

نالند به مهتاب سگان وین سگ شبگرد

فریاد که فریاد ز مهتاب دگر داشت

متن درباره معرفت سگ

سگ بر آن آدمی شرف دارد

کو دل دوستان بیازارد

این سخن را حقیقتی باید

تا معانی به دل فرود آید

آدمی با تو دست در مطعوم

سگ ز بیرون آستان محروم

حیف باشد که سگ وفا دارد

و آدمی دشمنی روا دارد

متن درباره معرفت سگ

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمی دانند.

سگ ها اصلا به صاحبان فقیرشان واق واق نمی کنند.

اسکیموها از سرمای آلاسکا بدشان نمی آید.

اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید

عکس نوشته وفاداریی

از حکیمی پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت می کند، انتقام نمی گیری؟

با خنده جواب داد: آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته را گاز بگیری!!

متن درباره معرفت سگ

به سلامتی سگ های ولگرد که با یه لقمه غذا

و یه دست نوازش تا آخر عمر وفادار آدم میمونن

نه بعضی آدم هایی که دنیایی محبت بهشون می کنی

و آخرشم دستت رو گاز می گیرن

نظرات