تفریحات

متن درباره قوی باش + عکس نوشته قوی بودن

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره قدرت و متن کوتاه درباره قوی بودن دختر و عکس نوشته قوی بودن دختر و متن درباره قوی باش و عکس نوشته قوی بودن و عکس استوری قوی بودن زن را مشاهده کنید.

 متن درباره قوی باش

متن درباره قوی باش

قوی بمانید،
مردان را متعجب کنید که چگونه هنوز لبخند می زنید!

متن درباره قوی باش

پدرم عقیده داشت که

یک زن نیرومند می‌تونه از یک مرد هم قوی‍‍تر باشه،

مخصوصا اگر توی دلش عشق هم باشه.

متن درباره قوی باش

نیچه می‌گوید،

«آن چه

تو را نکُشد،

تنها قوی ترت

می‌کند.»

***

یک دختر با ذهنیت قدرتمند،
یک زن با نگرش و یک بانوی با کلاس باشید

متن درباره قدرت زن

باید پذیرفت که زندگی کردن، پر از رنج و سختی است.

باید دانست که انسان بدون رنج، انسان مرده است.

باید باور داشت که این سختی‌ها باعث قوی تر شدنت می‌شوند.

متن درباره قوی باش

زندگی را باید آموخت.

از جوانه، از عقاب، از مادر،

از کودکی یک ساله،

از هر شکستی که می‌خوریم

***

کمی بیشتر به خود باور داشته باشید..
شما از آنچه فکر می کنید قوی تر هستید
پس نگران نباشید!

متن درباره قوی باش

تسلیم نشو و قوی باش و بدان که همیشه می توانی در زندگی‌ات تغییر ایجاد کنی. هیچوقت برای بهتر زندگی کردن، دیر نیست.

متن قوی درباره قوی باش

چه کسی می‌داند که چه‌قدر درد را باید تحمل کند

تا پوسته‌ی تنش را سوراخ کند،

کسی چه می‌داند که چه قدر قدرت و شجاعت می خواهد،

بیرون آمدن از خاکی که سنگینی‌اش چند برابر وزنش است

متن درباره قوی باش

قوی باش
تو برای کم آوردن
به دنیا نیومدی
اینا میگذره
به بعدش فکر کن

***

مهم نیست که از چه زمانی شروع به قوی شدن می‌کنی، مهم نیست چه چیزی را پشت سر گذاشته‌ای، همیشه برای تغییر زمان داری، تنها کافی است گذشته‌هایت را به خودت ببخشی و این کفش‌هایی که به پاهایت کوچک شده‌اند را بیرون آوری و به برداشتن گام‌های بزرگ بیاندیشی.

متن درباره قوی باش

دشواری ها

نمی توانند مرا شکست دهند.

هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون

و چرای من تسلیم می شود

عکس نوشته و متن درباره قوی باش

تو آیینه نگاه کن!
و مثل یک قهرمان به خودت بگو
من آیندتو می سازم دختر..!

متن درباره قوی باش

یک انسان قوی، هیچگاه گذشته آسانی نداشته، همین گذشته‌ی سخت و راه‌های صعب العبور بوده که از او یک انسان قدرتمند ساخته است.

***

زیبائی قانون قوی بودن در زندگی این است

که به هر طرف که نگاه کنیم، می‌توانیم آن را ببینیم.

تا به حال به زندگی یک جوانه‌ی کوچک

که تازه سر از خاک بیرون آورده، فکر کرده‌ای؟

متن درباره قوی باش

آدما از اینکه ضعیفن گریه نمیکنن

‏گریه میکنن چون خیلی وقت بوده که قوی بودن

‏خسته شدن

‏کم آوردن…

نظرات