تفریحات

متن درباره لایق بودن + عکس نوشته لیاقت

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره لیاقت و متن کوتاه درباره لایق بودن و متن درباره لایق بودن و عکس نوشته لیاقت و عکس استوری زیبا درباره لیاقت و متن کوتاه لیاقت داشتن و اشعار کوتاه درباره لیاقت عشق را مشاهده کنید.

متن درباره لایق بودن

متن درباره لایق بودن

اکنون در هر کشوری مردم تصور می کنند که خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند.

جواهر لعل نهرو

متن درباره لایق بودن

خدایا منو لایق عشق کن

که دریای عشق من آروم بشه

کنار دلت ساحل من باشه

لای دست گرم تو پنهون بشه

***

آن که هفت اقلیم عالم را نهاد
هر کسی را آنچه لایق بود داد

متن درباره لایق بودن

عظمت خدای هر کس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست.

موریس مترلینک

متن کوتاه درباره لایق بودن

لبخند بزن!

به تمام آدم هایی که آمدند؛

لایقت نبودند و رفتند؛

اندوه تو آنها را خوشحال تر می کند…

شاد و قوی باش…

متن درباره لایق بودن

عشق لیاقت می خواهد و عاشق شدن جرات…
همیشه در پی کسی باش که
با تمام کاستی ها و کمی ها و عیب هایت،
حاضر باشد به تو عشق بورزد
و تو را به همه دنیا نشان بدهد
و بگوید که:
این تمام دنیای من است..

متن درباره لایق بودن

بدون وجود وجود فرمانده ی شایسته و سزاوار، عیچ عمل نظامی، هیچ حیات ملی و هیچ زندگانی اجتماعی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.

آندره موروا

اشعار کوتاه لیاقت

کوچه پژمرده شد از بس که تعلل کردی

دلخوش است رهگذری از تو به رایی شاید

طلب مهر کنند از تو به پستو مسپار

عشق بر درد بشر هست دوایی شاید

این سکوت تو کتاب ار بشود سنگین است

متن درباره لایق بودن

خدایا منو لایق عشق کن
که دریای عشق من آروم بشه
کنار دلت ساحل من باشه
لای دست گرم تو پنهون بشه

متن درباره لایق بودن

نمی توان گفت آنچه برای یک نفر سزاوار است برای فرد دیگر هم سزاوار می باشد. برای مثال، انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی است.

فریدریش نیچه

عکس نوشته لایق بودن

ما می توانیم ؛

خیلی چیزها

به آدم های اطرافمون هدیه کنیم.

مثل عشق, لذت و محبت…!

اما لیاقت داشتن اینها رو,

ما نمی تونیم بهشون بدیم!

متن درباره لایق بودن

مهم نیست در عشق به وصال برسی
مهم این است که لیاقت تجربه کردن
یک عشق پاک را داشته باشی…

متن درباره لایق بودن

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.

بنجامین فرانکلین

نظرات