متن خداحافظی + عکس نوشته درباره خداحافظی

0

در این متن می توانید متن درباره خداحافطی از دوست و اشعار خداحافظی ومتن های جذاب درباره ی خدا حافظی و متن خداحافظی و عکس نوشته درباره خداحافظی و عکس استوری خدانگهداری برای اینستاگرام را مشاهده کنید.

متن خداحافظی

متن خداحافظی

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانم

متن خداحافظی

گرچه ممکن است مایل ها

بین ما فاصله بیاندازند

اما ما هرگز از هم دور نیستیم ، زیرا دوستی ها را با قلب نه با فاصله ها اندازه میگیرند.

متن خداحافظی

تپش قلبی که گرفته ام را

به حساب زور وروزگار ناحساب گذاشته ام

حساب ام را مثل دل ام با تو صاف می کنم

متن های خداحافظی

تو این رویای سر در گم

خدا حافظ گل گندم

تو هم بازیچه ای بودی

تو دست سرد این مردم

متن خداحافظی

تا زمانی که خاطره دوستان عزیز در قلب من زنده است ،

می گویم زندگی زیباست…به امید ملاقات دوباره

متن خداحافظی

تو آن نیمه ی گمشده ای که می روی

و آن نیمه ی دیگرم را هم

خداحافظی تو برده است و حالا می فهمم دوقلب هم

می توانند به زیر یک پیراهن بتپند.

اشعار خداحافظی از دوست

آدمـی که بخواهـد بـرود . . .
مـیـرود !

داد نمیـزند که مـن دارم میـروم ! ! ! خداحافظ

آدمـی که رفتـنش را داد میـزند . . .
نمیخـواهد بـرود !

داد میـزند که نگـذارنـد بـرود ! ! !

متن خداحافظی

زیر چتر بودیم و خداحافظی

خیس مان کرد

و حالا من به اندازه ی تمامی چترهای تک نفره

احساس تنهایی می کنم

——

وقتی یه سکانس خداحافظی می بینم

دیگه تا آخر فیلم

تصویر تو جلو چشامه و

قبل پایان فیلم , خودم به پایان میرسم!

عکس استوری خدانگهدار ای دوست

در تمام طول زندگی ام

هیچوقت فکرش را هم نمی کردم

یک خداحافظی می تواند

کاری که لشکر چنگیز مغول کرده بر من وارد کند

متن خداحافظی

زمان خداحافظی

تمام خاطرات تورا به سینه ام فشردم

——

برو ای خوب من هم بغض دریا شو خداحافظ

برو با بی کسی هایت هم آوا شو خداحافظ

تو را با من نمی خواهم که ما معنا کنم دیگر

برو با یک من دیگر بمان ما شو خداحافظ

——

تو دوست من بوده ای این به خودی خود چیز فوق العاده ای است…خداحافظ بهترین دوست من

عکس نوشته خداحافظی

خداحافظ ای دوست من

دنیای من بدون تو تاریک و خاکستری می شود

متن خداحافظی

تنها یک برگ مانده بود

درخت گفت :منتظرت میمانم

برگ گفت :تا بهار خداحافظ

بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود

——

خداحافظی گفتی و

دسته ای یا کریم

تکه های تنهایی ام را تا غروبی ابدی

پرواز کردند.

متن خداحافظی

غم یعنی در حالی که دل من بمان را زمزمه میکرد تو خداحافظ را فریاد زدی

نظرات