همه جا با فرادرس
اکسکوینو

متن در مورد خیانت + متن درباره نامردی

0

در این پست می توانید متن درباره خیانتکاری و متن درباره خیانت اطرفیان و سخن بزرگان درباره نامردی و خیانت و متن در مورد خیانت و متن درباره نامردی و عکس نوشته درباره خیانتکاری را مشاهده کنید.

متن در مورد خیانت

متن در مورد خیانت

سطر سطر سوالات امتحان
شعرهای عاشقانه ای است برای تو

***

بخشش دشمن آسان تر از بخشش دوست (دوست خائن) است.

ویلیام بلیک

متن در مورد خیانت

این روزھا ھـوا خیلی غبار آلـود است
گرگ را از ســگ نمیتوان تشخیــص داد
ھنگامی گـرگ را میشناسـیم
که دریده شده ایم . . !

***

ب بعضیا باید گفت
تو ک پسورد قلبت چهارتا صفره
ب چیت مینازى؟

متن درباره خیانت

وقتی به شخص دیگری خیانت می کنید،
به خود نیز خیانت می کنید

آیزاک باشویس

متن در مورد خیانت

به من نگو دیگران چه چیزی پشت سر من گفتند،
به من بگو چرا اینقدر راحت این کار را انجام دادند؟..

***

اگــه مسابقــات پرتــاب خنجــر از پشــت داشتیــم …
نصــف رفقــای مــن در سطــح بیــن المللــی
واســه کشورمــون افتخــار آفرینــی میکــردن !

متن در مورد خیانت

کنارم که هستی
زمان هم مثل من دستپاچه میشود
عقربه ها دوتا یکی میپرند
اما همین که میروی
تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم
جانم را میگیرد ثانیه های بی تو

جملات خیانتکاری

تمام تجربه گذشته باید به ما بیاموزد چقدر نفس انسان می تواند به خودش خیانت کند.

مارتین لوتر

متن در مورد خیانت

هــــــــی تــــــــــــو !
از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه امروز
کاغذ باطله فرداست
به ســــــــــلامـــــــت

***

بــودن در آغوش دیـگـری جـز تـو مــرا بــه جـنـون مـی کـشـانــد
مـن فـقـط بـه عـطـر ِ تـن ِ تـو عـادت دارم

متن در مورد خیانت

اگر زخمی به جسم وارد شود، بعد از مدتی التیام پیدا می کند
اما وقتی قلب زخمی شود، خوب شدنش یک عمر طول می کشد.

مینکو ایواساکی

متن خیانت همسر

مغرور و خود شیفتـــــه نیستم…
ولی یاد گرفتم که تو زندگیـــــــــــم….
منت احدی رو نکشـــــم…
خداحافظ تو فرهنگ لغت من جوابـــــش فقط یه کلمه است..!
به ســــــــــلامـــــــت…

***

دریا از من گله مند است! زیرا که همیشه وسعت دل تو را به رخ او میکشم

متن در مورد خیانت

سقوط از عشق سخت است،
اما خیانت از آن هم بدتر است
زیرا اعتماد از بین رفته و قلب می شکند..

عکس نوشته خیانت

آدمِ کور شیشه و الماس رو از هم تشخیص نمیده
اگه طرف مقابلت قدرت رو ندونست فکر نکن مشکل از توئه،
مطمئن باش اون کوره . . !

متن در مورد خیانت

سرد بودنم را بگذار
به حساب گرم بودنت با دیگران

***

Betrayal is the only truth that sticks
خیانت تنها حقیقتی است که می ماند

آرتور میلر

متن در مورد خیانت

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

نظرات