همه جا با فرادرس
اکسکوینو

تعبیر خواب صدف دریایی چیست / تعبیر خواب صدف و گوش ماهی +نظر معبران

0

تعبیر خواب صدف از دیدگاه حضرت یوسف و امام صادق همراه با تعبیر خواب صدف دریایی و گوش ماهی برای دختر مجرد و زن باردار ، تعبير دیدن صدف جمع كردن و صدف رنگارنگ در حالت های مختلف در ادامه مطلب از مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب صدف
تعبیر خواب صدف دریایی چیست / تعبیر خواب صدف و گوش ماهی +نظر معبران

صدف نام جاندار دریایی و آبزی است که در درون برخی آن ها مروارید وجود دارد و معمولا در کنار ساحل دریا بسیار یافت می شود.
اما شاید تا کنون برایتان پیش آمده که اخیرا خواب صدف را دیده اید و نمی دانید که معنی و مفهوم دیدن صدف در خواب چیست و آیا خوب است یا بد.
در ادامه مطلب برای آشنایی با تعبیر خواب صدف با ما همراه باشید؛

دیدن صدف در خواب خوش یمن بوده و به معنی خوشبختی و پیروزی و موفقیت و میل جنسی، زیبایی، ثروت، فروتنی و حکمت تعبیر شده است.
همچنین به این معنی است که به زودی به آرزوهای خود خواهید رسید.

ابن سیرین درباره صدف گفته: اگر در خواب دیدید که یک صدف در دست داشتید، تعبیر این خواب نشانه یک خدمتکار و یک چاکر است.

لوک اویتنهاو بر خلاف دیگر معبران، عقیده دارد که اگر فردی در خواب صدف مشاهده کرد، تعبیرش منفی است و نشانه رسیدن خبر های بد و منفی از دوستان دور می باشد. خونسردی خود را حفظ کنید.

اگر فردی در خواب دید که در حال جمع کردن صدف از کنار آب بودید، به معنی این اشت که شما بسیار ادم قوی و با پشتکاری هستید

دیدن ️تعداد زیاد صدف خالی در خواب، خوب نیست و نشانه ای از ضرر و خسارت است.

تعبیر خواب صدف پر از مروارید

️دیدن صدف های پر از مروارید در خواب، تعبیر خوبی دارد که بسیار عالی است و نشانه ای از سعادت و کامروایی می باشد. آینده شما روشن است.

کارل گوستاو یونگ معبر غربی

کارل یونگ می گوید، دیدن صدف در خواب می تواند نمادی از زیبایی و جلال، تواضع و فروتنی، ثروت و دارایی، خرد و آگاهی باشد.

تعبیر دیدن صدف در خواب

کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که صدف در خواب، می تواند نمادی از شانس، اقبال و سعادت و خوشبختی است. زندگی خوبی خواهید داشت.

جمع کردن صدف در خواب

جمع کردن صدف در خواب، تعبیر مثبت و خوبی دارد و نشانگر به دست آوردن ثروت و پول فراوان است

خوردن صدف در خواب

خوردن صدف در خواب، تعبیرش این است که در کارتان مشکلی رخ می دهد که نیازمند قدرت اراده و استعدادتان می باشد
خوردن صدف این است که به زودی عاشق می شوید و نیازهای جنسی و عاطفی شما به زودی برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دریا چیست

خرید و فروش

اگر فردی در خواب دید که در بازار در حال فروش صدف است، تعبیرش این است که نشانه زیاد شدن فرزندان و طول عمر است.

اما ️اگر در خواب دیدید که در حال خرید صدف هستید، تعبیرش این است که فردی عاشق شماست.

هدیه دادن

اگر در خواب صدفی به کسی هدیه کردید، نشانگر این است که شما ضعیف و قدرت اراده کمی دارید.

تعبیر دیدن صدف از نظر معبرین غربی

از نظر معبرین غربی، صدف در عالم رویا، سمبلی از سکون و ایستایی، مشکوک و رمز آلود بودن، زیبایی و دل نشینی های پنهانی است. در برخی دیگر از تعابیر صدف را سمبلی از بدن و جسم انسان پنداشته اند که در وجود و درون خودش گوهر و مروارید نگهداری می کرد.

دیدن صدف خام در عالم رویا، میل جنسی است و به این معنی است به زودی به آرزوی خود خواهید رسید و از آن لذت خواهید برد.

همچنین صدف درخواب نماد سکون، رمز آلود بودن و زیبایی‌های پنهان است.
در برخی موارد صدف به معنای روابط جنسی نیز تعبیر شده است که معمولاً این تعبیر برای زنان بیان می‌شود.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :پوست صدف در خوابتان نا امیدی مالی است

دیدن صدف ترک خورده و شکسته

صدف شکسته در عالم رویا وعده های دروغین است. ممکن است کسی از دوستانتان به شما قولی داده است که نتواسته به آن عمل کند.

• لوک اویتنهاو معبر غربی معروف در تعبیر خوابها درباره این مورد می گوید، خبرهای بد از دور دست هاست
• جمع کردن صدف اینست که شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت
• دیدن صدفهای خالی ، ضرر است
• صدفهای پر کامیابی و موفقیت است.

صدف گندیده یا خراب

دیدن صدف گندیده در خواب، نشانگر این است که به انجام کار بدی عادت کرده اید و این در اینده برای شما خوب نخواهد بود

شستن صدف در خواب ه این معنی است که به زودی حسی را درون خود کشف خواهید کرد. مانند عشق یا میل جنسی و غریزه جنسی و یا …

سف بودن و سخت باز شدن صدف در خواب، نشانگر این ست که شما انسان درونگرایی هستید و به سختی خود را برای دیگران بروز می دهید

 

نظرات