جملات آینده نگری + جملات آینده روشن

0

در این پست می توانید متن های آینده نگری و جملات کامل درباره آینده و جملات آینده نگری و جملات آینده روشن و عکس نوشته ساختن آینده روشن و جملات ساختن یه روز خوب و سخنان بزرگان درباره آینده را مشاهده کنید.

جملات آینده نگری

جملات آینده نگری

«بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است».

آبراهام لینکلن

***

The future is always beginning now

آینده همیشه از زمان حال آغاز می شود

“مارک استراند”

جملات آینده نگری

«امروز زندگی خود را تغییر دهید. در مورد آینده قمار نکنید، امروز بدون هیچ تأخیری اقدام کنید»

سیمون دوبووار

جملات آینده نگری

«آموزش و پرورش گذرنامه‌ای برای آینده است، زیرا فردا متعلق به افرادی است که برای امروز آماده می‌شوند».

مالکوم ایکس

متن انگلیسی آینده نگری

The future belongs to those who give the next generation reason for hope

آینده متعلق به کسانی است که به نسل بعدی دلیلی برای امید می دهند

“پیر تیلارد دو شاردن”

جملات آینده نگری

«گذشته درس، حال هدیه و آینده انگیزه‌ای برای شما است»

***

«گذشته قابل تغییر نیست. آینده هنوز در قدرت شماست

مری پیکفورد

جملات آینده نگری

If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it’s not

اگر صبح بیدار شوید و فکر کنید آینده بهتر خواهد شد، روز روشن و خوبی خواهید داشت. در غیر این صورت، این طور نخواهد بود

“ایلان ماسک”

جملات زیبایی درباره آینده

«خوشبختی چیزی نیست که آن را برای آینده به تعویق بیندازید؛ بلکه چیزی است که برای زمان حال طراحی می‌کنید»

جیم ران

جملات آینده نگری

«آنچه می‌آید بهتر از چیزی است که رفته است»

***

I never think of the future. It comes soon enough

من هرگز به آینده فکر نمی کنم، چون خیلی زود فرا خواهد رسید

“آلبرت انیشتین”

جملات آینده نگری

«آینده امروز شروع می‌شود و نه فردا»

پاپ ژان پل دوم

سخنان بزرگان درباره آینده

«تنها به این دلیل که گذشته مطابق با آنچه خواسته‌اید پیش نرفته است به این معنا نیست که آینده شما نمی‌تواند بهتر از آنچه تصور می‌کنید باشد»

جملات آینده نگری

Discipline has within it the potential for creating future miracles

نظم و انضباط باعث رخ دادن معجزه هایی در آینده می شود

“جیم ران”

***

«امروز کاری را انجام دهید که آینده به خاطرش از شما متشکر باشد»

جملات آینده نگری

«کسی که می‌خواهد آینده‌اش بهتر از زمان حال باشد، باید برای آنچه می‌خواهد سخت تلاش کند»

These days people seek knowledge, not wisdom. Knowledge is of the past, wisdom is of the future

این روزها مردم به دنبال دانش هستند، نه خرد. دانش از گذشته می آید، در حالی که خرد از آینده است

“ورنون کوپر”

نظرات