جملات درباره شرم و شرمساری + سخنان بزرگان درباره شرم

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره شرمساری و متن های زیبای درباره عذرخواهی و جملات کوتاه شرم و حیا و جملات درباره شرم و شرمساری و سخنان بزرگان درباره شرم و سخنان زیبا و کوتاه درباره شرم و شرمساری را مشاهده کنید.

جملات درباره شرم و شرمساری

جملات درباره شرم و شرمساری

نقل قول نادرست اغلب معلول یک نیت ناپاک است و در نهایت، بی شرمی نفرت انگیز و فرومایگی فطرت و بدذاتی و چنین شخصی همانند کسی که دست به جعل سند می زند دیگر در اختیار خودش نیست و تا ابد اخلاق صدق و راستی را از کف می دهد.

آرتور شوپنهاور

جملات درباره شرم و شرمساری

آنجا که شرم وجود ندارد
افتخاری هم وجود ندارد.
مارتین اوپیتز

جملات درباره شرم و شرمساری

اشک خون می بارد ابر
وقتی عُریان میسازد با شرم
نبضِ بحران زده شهر را…

سخنان درباره شرم

آن عملی که اراده حیات به واسطه ی آن خود را اثبات می کند و انسان به هستی می آید، عملی است که همه در ژرفنای وجودشان از آن شرم دارند و به دقت بر آن سرپوش می گذارند.

آرتور شوپنهاور

جملات درباره شرم و شرمساری

از شروع دوباره شرمسار نباشید
چون شما فرصتی برای ساختن خودتان بزرگ تر و بهتر از قبل دارید.
لئون براون

***

انگاه که برتو رسم
برایم بجای تمام بوسه ها
اغوش ها لمس بودن ها
بجای تمام دوستت دارم هایی که شرم مانع گفتن شد برایم پرتقال پوست بکن…

جملات درباره شرم و شرمساری

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

بنجامین فرانکلین

متن های کوتاه شرمساری

چه کسی را بد می دانی؟
آن کس که همیشه می خواهد دیگران را شرمسار سازد.

جملات درباره شرم و شرمساری

در من بچرخ
در من برقص
گونه هایم از تو گلگون است
و لبخندم از تو
شرمم از گرمای توست و
چشمانم از تو خمار
ببین
من و تو فقط چند دقیقه در یک اتاق نفس کشیده ایم !
و من این چنین مستم……

جملات درباره شرم و شرمساری

بهترین مردم کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کنید، خجل شوند و چون بد گفتید، سکوت کنند.

جبران خلیل جبران

اشعار کوتاه شرمساری

به من بتاب
که سنگ سرد دره ام
که کوچکم
که ذره ام
به من بتاب
مرا ز شرم مهر خویش آب کن
مرا به خویش جذب کن
مرا هم آفتاب کن…

جملات درباره شرم و شرمساری

چه خوش لحظه هایی
که دزدانه از هم
نگاهی ربودیم و رازی نهفتیم
چه خوش لحظه هایی
که می خواهمت را
به شرم و خموشی
نگفتیم و گفتیم……

***

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.

سقراط

نظرات