تفریحات

جملات لبخند عاشقانه + جملات زیبا درباره لبخند زدن

0

در این پست می توانید جملات زیبای لبخند زدن به عشق و جملات لبخند عاشقانه و جملات زیبا درباره لبخند زدن و عکس نوشته لبخند زدن به همسر و جملات عاشقانه درباره لبخند زدن همسر و عاشقانه های همسری و اشعاری درباره لبخند زدن را مشاهده کنید.

جملات لبخند عاشقانه

جملات لبخند عاشقانه

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست؛
لختی بخند خنده ی گل زیباست…

جملات لبخند عاشقانه

عشق چیزی است که

من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که

با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که

در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که

ما هر روز در آن زندگی می کنیم

جملات لبخند عاشقانه

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

حمید مصدق

متن زیبای لبخند زدن

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

جملات لبخند عاشقانه

صبحی که

با لبخند تو آغاز شود

شب نمی شود دیگر

جملات لبخند عاشقانه

برای من آرامش همون فرِ ریز موهاته
خنده ی آروم بینه حرفات
نفس عمیقِ گرمت دم گوشم
برای من
آرامش همون منحنیِ روشنِ لبخندته که چشاتو یه ریزه میکنه
حتی وقتی نیستی و نمیبینمش

اشعار لبخند زدن به عشق

سرانجام روزی به حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد

پس فعلا به سردر گمی ها بخندید؛ از میان اشکها لبخند بزنید

و همواره به خودتان یادآوری کنید که پشت هر حادثه ای دلیلی نهفته است…

جملات لبخند عاشقانه

لبخند که می زنی

از پس رنج ها…

چنان شیفته ام می کنی

که بهار را با مهربانی ات تاخت می زنم

و باز هم پیروزم!

نازنینم!

لبخند بزن و غم را از دلم دور کن…

جملات لبخند عاشقانه

لبخند بزن دلبر، لبخند تو شیرین است
دارو به چه کار آید؟ لبخند تو تسکین است

جملات شیرین لبخند زدن

در این دنیای گذرا،دنیایی که چیزها می آیند و می روند ، و هیچ چیز باقی نمی ماند…

آیا چیزی ارزش نگران شدن دارد؟ آیا کسی به شما بدی کرده است؟

او را ببخشید،حتی پیش از آنکه از شما طلب بخشایش کند.آنگاه ذهن شما در آرامش خواهد بود و جهان اطراف به شما لبخند
خواهد زد.

جملات لبخند عاشقانه

لبخند بزن دلبر، لبخند تو شیرین است

دارو به چه کار آید؟ لبخند تو تسکین است

جملات لبخند عاشقانه

کاش میشد خنده را تدریس کرد
کارگاه خوشدلی تأسیس کرد

کاش میشد عشق را تعلیم داد
نا امیدان را امید و بیم داد

نظرات