جملات انگیزشی کاهش استرس + عکس نوشته انگیزشی

0

در این پست می توانید متن های انرژی بخش و جذاب و جملات انگیزشی و جملات امید به زندگی و جملات انگیزشی کاهش استرس و عکس نوشته انگیزشی و عکس استوری انگیزشی و امید به زندگی و جملات انرژی مثبت و جملات انگیزشی برای کاهش اضطراب را مشاهده کنید.

جملات انگیزشی کاهش استرس

جملات انگیزشی کاهش استرس

هر گاه خواستی به مانند روش‌های ناموفق گذشته نسبت به موقعیت‌های سخت واکنش نشان بدهی، از خود بپرس: می‌خواهی اسیر گذشته‌هایت باشی یا فاتح آینده‌ای شاد؟

– دیپاک چوپرا

جملات انگیزشی کاهش استرس

اگر می خواهی همانند راهکارهای ناموفق گذشته نسبت به موقعیت‌های سخت واکنش نشان دهی، از خودت بپرس: می خواهی اسیر گذشته‌ات باشی یا خواستار آینده‌ای شاد؟

جملات انگیزشی کاهش استرس

– شما به وجود آمده اید که تنها یک انسان باشید، انسانی که خودتان قصد کرده اید باشید.

***

باید یاد بگیری که بگذری و بگذاری استرس ها از تو دور بشوند. گذشتن مهم است، زیرا به هر حال بر همه‌چیز کنترل نداری.

– استیو مارابولی

جملات انگیزشی

اگر یاد بگیری که بگذری، تمام استرس‌ها از تو دور می شوند. گذشتن بسیار مهم است، زیرا تو بر همه چیز کنترل نداری.

جملات انگیزشی کاهش استرس

اعمال خوب انجام دهید و حس خوبی داشته باشید، اعمال بد انجام دهید و حس بدی داشته باشید، این یک قانون راحت زندگی است.

جملات انگیزشی کاهش استرس

جاده‌های سخت و پرپیچ اغلب به زیباترین مقاصد می‌رسند. هنوز بهترین رخداد زندگی‌ات به وقوع نپیوسته است. منتظر باش.

– زیگ زیگلار

جملات انگیزشی کاهش استرس

زیگ زیگلار
معمولا جاده‌های پرپیچ و خم به بهترین مقاصد می رسند. هنوز بهترین اتفاق زندگی‌ات رخ نداده است. پس منتظر باش.

جملات انگیزشی برای کاهش اضطراب

شما آن کسی هستید که امروز انجام می دهید نه کسی که قصد می کنید فردا انجام دهید.

***

اگر نمی‌توانی پرواز کنی، بدو، اگر نمی‌توانی بدوی راه برو، اگر نمی‌توانی راه بروی سینه‌خیز برو، اما هر چه می‌کنی، رو به جلو در حرکت باش.

– مارتین لوتر کینگ

جملات انگیزشی کاهش استرس

چیزی که می تواند تغییرات مهم به وجود آورد کاری نیست که شما بعضی وقتها انجام می دهید، بلکه کارهایی که مطابق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر به وجود آورید.

***

کرم ابریشم درست در زمانی که فکر می‌کرد دنیایش به آخر رسیده، بدل به پروانه شد.

– ضرب‌المثلی معروف

جملات زیبا درباره کاهش استرس

با خودتان روراست باشید، هیچ وقت خودتان را برای کارهایی که انجام داده اید و حس خوبی به آنها نداشته اید سرزنش نکنید.

جملات انگیزشی کاهش استرس

اگر اعتبارت را به بهای امنیتت بدهی، حاصل تجربه‌ات این چنین خواهد بود: اضطراب، افسردگی، اختلالات در خوراک، اعتیاد، خشم، گناه، نفرت و غمی شرح‌ناپذیر.

– برنه براون

جملات انگیزشی کاهش استرس

تا وقتی که از خودتان رضایت نداشته باشید هیچ مقدار پولی نمی تواند شما را شاد کند.

نظرات