جملات رسیدن به هدف + متن های انرژی مثبت

0

در این پست می توانید متن های امیدواری به زندگی و جملات زیبا برای رسیدن به هدف و متن های رسیدن به آرزو و جملات رسیدن به هدف و متن های انرژی مثبت و متن در مورد هدف و آرزو و جملات امیدواری و انرژی بخش و جملات کوتاه و زیبا برای رسیدن به هدف را مشاهده کنید.

جملات رسیدن به هدف

جملات رسیدن به هدف

هیچ وقت با پیروی از قواعد، راه رفتن را یاد نخواهید گرفت، تنها زمانی که خود شروع کنید و بارها و بارها زمین بخورید می‌توانید راه رفتن را یاد بگیرید.

جملات رسیدن به هدف

هنر صبر را بیاموزید
وقتی در مورد نتیجه یک هدف مضطرب می شوید
به افکار خود متوسل شوید!
برایان آدامز

جملات رسیدن به هدف

اگر می خواهی یک زندگی شاد را تجربه کنی، زندگی ات را به یک هدف گره بزن، نه به یک انسان یا یک جسم.

آلبرت انیشتن

جملات رسیدن به هدف

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.

متن انرژی مثبت

هر روز که از اهداف خود دور شوید
نه تنها برای آن روز
بلکه برای روز های دیگری که از دست می دهید ضرر دارد!
رالف مارستون

جملات رسیدن به هدف

لیست اهداف تو هیچ ارزشی ندارد. این اقدامات توست که ارزشمند است.

انجلا جیانگ

——

هرگز اجازه ندهید بین کاری که نمی‌توانید انجام دهید و آنچه می‌‌توانید انجام دهید، تداخل ایجاد شود.

جملات رسیدن به هدف

وقتی واضح است که نمی توان به هدف ها رسید
اهداف را تنظیم نکنید
مراحل اقدامات رسیدن به آن را تنظیم کنید!
کنفوسیوس

سخنان بزرگان درباره زندگی

خلاصه اینکه درد کشیدن برای رسیدن به هدف درد خوبی است. همه ما انسان هستیم و خودمان ارزش زندگی مان را تعیین می کنیم.

جملات رسیدن به هدف

هرگز در طول تاریخ فردی را ندیدم که زندگی آسانی داشته باشد و نام نیکی از خویش به یادگار گذاشته باشد.

جملات رسیدن به هدف

بزرگترین خطر برای اکثر ما
این نیست که هدف ما خیلی بزرگ باشد
و نتوانیم به آن برسیم
بلکه بزرگترین خطر این است که
هدفمان آنقدر کوچک باشد که به آن برسیم!
میکل آنژ

متن و جملات رسیدن به هدف

تنها محدودیت رسیدن به موفقیت ها
رسیدن به رویا ها و تمایل شما برای تلاش جهت رسیدن به آنهاست!
میشل اوباما

جملات رسیدن به هدف

این هدف نیست که شما را موفق می کند، بلکه کاری که به صورت روزانه انجام می دهید، شما را موفق می کند . پس روی کارها و عادات خود تمرکز کنید .

مکسیم لگاس

جملات رسیدن به هدف

پروژه‌ای که شما در برابر آن بیشترین مقاومت را می‌کنید، بزرگترین رشد شما را به همراه دارد.

نظرات