جملات حسرت آمیز + متن حسرت آمیز برای بیو

0

در این پست می توانید متن های حسرت در زندگی و جملات زیبا درباره حسرت بر دل و جملات حسرت امیز و متن حسرت آمیز برای بیو و دلنوشته حسرت آمیز و عکس استوری حسرت آمیز و متن حسرت آمیز در رسیدن به عشق را مشاهده کنید.

 جملات حسرت آمیز

جملات حسرت آمیز

نگران نباش

من میدانم چگونه

با حسرت نبودنت تا کنم

فقط برایم بنویس

هنوز میخندی

جملات حسرت آمیز

دستت را روی قلبم نگه دار

میسوزی …

حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

جملات حسرت آمیز

خوابــــهایم بوی تن تـــو را می دهـــد

نکنـــد آن دور تــر هــا نیمــه شب

در آغوشم می گیـــری !

متن حسرت آمیز عاشقانه

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام

بی انصاف چانه نزن

حسرت هایم به قیمت عمرم تمام شده

جملات حسرت آمیز

چشمان عروسکم رو می گیرم

نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد

می ترسم بهانه گیر شود

***

نفس می کشم !

تا به جای مرده ها خاکم نکنند !!

اینگونه است ، حال من …

چیزی نپرس عزیزم !!!

حالم خوب نیست…

متن حسرت خوردن

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس

بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است

من به پرواز نمی اندیشم، به تو می اندیشم

که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

جملات حسرت آمیز

مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن

ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن

***

گاهی نگاه به شانه هایم میکنم و میگویم

چه تحملی دارند

چگونه این همه حسرت را با خود حمل میکنند…

حسرت نداشتنت…نبودنت…ندیدنت…خیلی سنگین است…

متن پشیمانی و حسرت

چه فصل غم انگیزی …

دنبال یک اتاق خالی

که موزیک گوش کنیم

و چایی بخوریم

و حسرت

همین

جملات حسرت آمیز

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟

چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟

پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی

جملات حسرت آمیز

برایش نوشتم به امید فردای بهتر

چند هفته بعد شنیدم ازدواج کرد

بعدها فهمیدم آن روز

الف فردا را یادم رفته بود بنویسم

متن حسرت زندگی شاد

امشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم

چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم

همه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبود

همه در دفتر من حسرت دیدار تو بود

جملات حسرت آمیز

آنچه بدست می آید با خنده پایدار نخواهد ماند

و آنچه از دست برود ، با گریه جبران نمی شود

فردا خورشید طلوع خواهد کرد ، حتی اگر ما نباشیم

پس نه در حسرت دیروز باش ، نه در رویای فردا

امروز که هستی مهربان باش

جملات حسرت آمیز

در قبرم هستم…

خوابیده ام به پهلوی راست،

گوش چسبانده ام به خاک،

منتظر شنیدن گام هایت…

فاتحه بهانه است…

فقط بیا…

نظرات