جملات دلشکسته عاشقانه + عکس پروفایل دلشکسته

0

در این پست می توانید متن های عاشقانه و غمگین دونفر و متن های ناراحتی بعد از شکست عشقی و متن های شکست عشقی و جملات دلشکسته عاشقانه و عکس پروفایل دلشکسته و عکس استوری غمگین را مشاهده کنید.

 جملات دلشکسته عاشقانه

جملات دلشکسته عاشقانه

سفر کرده

کجا رفتی ؟

چراتنها ؟

چرا بی من ؟

نگفتی سخته دلتنگی ؟

نگفتی زوده این رفتن ؟

به دنبال چه پایانی ؟

خلاف جاده ایستادی ؟

چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی

چراباید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟

کجای قصه بد بودم ؟

کجای قصه بد کردم ؟

جملات دلشکسته عاشقانه

با دستان خالی از دنیا خواهم رفتنباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم

متن احساس ناراحتی و افسردگی

این من هستم که وفادار خواهم ماند

این تو هستی که تنها بی وفایی از تو جا خواهد ماند *

این من هستم که آخرش میسوزم

این تو هستی که می‌روی و من با چشمهای خیس به آن دور دست ها چشم میدوزم ***

جملات دلشکسته عاشقانه

تو که یادت نمیاید

اما من خوب یادم هست

قرار بود

عاشقانه ترین صدای ساختمان از واحد ما بیاید،

وقتی تو فنجان قهوه ام را هم می‌زنی

جملات دلشکسته عاشقانه

نه بهار با هیچ اردیبهشتی
نه تابستان با هیچ شهریوری
و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛ پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست !

جملات شکست عشقی

انگشتانم را فرو می‌برم در چشمانم ***

این سد اگر فرو بریزد ، دنیا را آب خواهد برد ***

جملات دلشکسته عاشقانه

مهربان ديگران باش

حرفی نيست

من

تماشاگر

لحظه هاي بی مهر اين زندگی اَم

جملات دلشکسته عاشقانه

رفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم که

آهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوند

تا بی خیال نشده ام برگرد !

متن های ابراز ناراحتی

روزگاری جاده ای بودم غرق تردد

جاده ای که از رفت و آمد لحظه ای خالی نمی شد

من که بسیار غریبان را به آبادی رساندم

عاقبت خود ماندم و تنهایی خود

جملات دلشکسته عاشقانه

چقدر جالب *

تو لحظه هاي داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه اونم کسیه که داغونت کرده ***

جملات دلشکسته عاشقانه

فکر کن عاشـق ‌باشی

او رفته باشد

پاییـز باشد *

بـاران هم ببارد ..

ادامه اش را ول کن

گریه امانـم نمی‌دهد

جملات دلشکسته عاشقانه

بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکی دیگه رو دوس داره !

جملات دلشکسته عاشقانه

این نیز بگذرد ***

اما بعضی چیزها هست که هر چقدر هم بگذرد ، (نمی گذرد) و داغشان تا ابد بر دل آدم می ماند *

***

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی می‌کنم ؛

نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر

نظرات