تعبیر دیدن دختر در خواب

6

تعبیر دیدن دختر در خواب

تعبیر خواب دختر : دیدن دختر و یا دختردار شدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی به خیر و شادی و زیادتی روزی است.
ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دختر را آماده کردایم.

تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید :

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب دختر ابراهيم کرماني

ابراهيم کرماني گوید :

اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد.
اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند.
اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد.
اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب پسر

تعبیر خواب دختر محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید:

اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود
اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب دختر منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد.
اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد
و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد.

اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد
و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد.

اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد.

اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند
و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد.

نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود

پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است.

اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

تعبیر خواب دختر آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسوده اي خواهيد داشت و در محيط خانواده اي لبريز از نشاط به سر خواهيد برد .
اگر در خواب دختري لاغر و رنگ پريده ببينيد ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردي معلول خواهد شد و ناراحتي او ديگر افراد خانواده را نيز اندوهگين خواهد ساخت .
اگر مردي خواب ببيند دختر است ، علامت آن است كه فردي سست اراده ، يا هنر پيشه اي خواهد شد كه نقش زنان را بازي مي كند .
اگر دختر خود را به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه وقايعي راه بر لذت و هماهنگي مي گشايد .
اگر خواب ببينيد دخترتان به حرفهاي شما گوش نمي دهد ، نشانة آن است كه در آينده در زندگي خود عذاب خواهيد كشيد .

6 دیدگاه در “تعبیر دیدن دختر در خواب

 1. گلی گفت:

  سلام من یه خانم باردارهستم دیشب خواب دیدم پنج تا دختر خیلی خوشگل و مهربون دارم.نمیوونستم که همشون بچه های من هستن مادرم بهم گفت پاشو دخترات رو ببریم حموم،میخواستم بدونم تعبیرخوابم چیه

 2. علیرضا گفت:

  سلام من خواب دیدم یک دختر که آشناهم هست در جمع خانواده ما نشسته و خیلی راحت حرف میزنه تعبیرش چیه

 3. سمیه گفت:

  سلام.من خواب دیدم که دخترم (که نزدیک ۲۰ سال است ازدواج کرده و صاحب دو دختر میباشد)در مسجد نشسته د دختربچه ای دارد که بچه ی خودش بود.تعبیرش چیست؟

 4. فاطمه گفت:

  سلام من ۱۲ سال پیش نامزد کرده بودم یعنی عقد کردیم بعد از چند ماه طلاق گرفتم دیشب خواب دیدم دوستم بهم میگه بچه ات داشت گریه میکرد منم بهش میگم منکه بچه ندارم میگه نه بچه ی تو بود بعدش با خودم فک میکنم یادم میاد که دوران نامزدی باردار بودم و بعد از طلاق بچه ام به دنیا اومده الانم پیش خانوادمه بعد با خودم فک میکنم که خدایا بچه دختر بود یا پسر ولی یادم نمیاد، دنبال شناسنامش میگردم ببینم جنسیتش چیه پیدا میکنم میبینم دختر اسمشم الهه هست.خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین با تشکر.

 5. دله گفت:

  سلام بی تعریف چندین ساله به شدت تعبیر خواب خوندم و نتیجه اش اگه بچه رو از جایی پیدا کردی یعنی از جاییکه امید نداری بهت منفعت می رسه و اگه مال خودت باشه به معنای زندگی شیرین و شاد هست و هرچه دختر زیباتر باشه بخت خودت زیباتر و خوشبختر خواهی بود ان شاء الله

 6. kobra_mohammadi گفت:

  سلام من بیست ساله هستم و پنج ساله که ازدواج کردم من از بچه دار شدن خیلی میترسم کلا از دکتر رفتن میترسم و تابحال نرفتم،دیشب خواب دیدم یه دختر خیلی ناز و خوشگل بغلم بود و خیلی زیاد دوسش داشتم و از بغلم پایین نمیذاشتمش،همه ی خانوادمم اونجا بودن ولی اونو ب کسی نمیدادم میگفتم اینو من پیدا کردم مال خودمه ولی نفهمیدم ک پیدا کرده بودم یا مال خودم بود،ولی بیشتر حس میکنم مال خودم بوده تعبیر خوابم رو اگه کسی میدونه میتونه بهم بگه خواهش میکنم

نظرات