تفریحات

اشعار ماندگار عاشقانه + دلنوشته عاشقانه و احساسی

0

در این پست می توانید متن های زیبا و احساسی و جملات عاشقانه و ماندگار و اشعار عاشقانه و مفهومی و اشعار ماندگار عاشقانه و دلنوشته عاشقانه و احساسی و عکس نوشته عاشقانه دونفره را مشاهده کنید.

اشعار ماندگار عاشقانه

اشعار ماندگار عاشقانه

نام او را که دوست داشتم
روی باد نوشتم
نام او را که دوست داشتم
روی آب نوشتم
اما باد شنونده بدی است
و
آب همه نام ها را فراموش می کند

“نزار قبانی”

اشعار ماندگار عاشقانه

یا چشم بپوش

از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

فاضل نظری

اشعار ماندگار عاشقانه

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد

خوش ندارم دل هر رهگذری را ببری

متن زیبا و احساسی

اوه عشق من!
اگر به اندازه من دیوانه بودی
جواهراتت را دور می انداختی
النگوهایت را می فروختی
و در چشمان من می خوابیدی

“نزار قبانی”

اشعار ماندگار عاشقانه

شده آیا که غمی ریشه به جانت بزند؟

گره در روح و روانت به جهانت بزند؟

احمد طیبی

اشعار ماندگار عاشقانه

گر من به غم عشق تو نسپارم دل

دل را چه کنم بهر چه می‌دارم دل

اشعار کوتاه عاشقانه

عشق من!
در تاریک ترین ساعت
خنده تو
من را روشن می کند
و اگر ناگهان دیدی خون من
سنگ فرش های خیابان را خونین کرده
بخند چون
خنده تو
برای دستان من همچون
شمشیر نو است

“پابلو نرودا”

اشعار ماندگار عاشقانه

بر من گذشتی ، سر بر نکردی

از عشق گفتم ، باور نکردی

دل را فکندم ارزان به پایت

سودای مهرش در سر نکردی

سیمین بهبهانی

***

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

کاش یارت که نیفتد به کسی کار کسی

دلنوشته عاشقانه و احساسی

دوستم داشته باشی یا از من متنفر باشی
هر دو لطف تو به من است
زیرا …
اگر دوستم داشته باشی
همیشه در قلبت خواهم بود
و اگر از من متنفر باشی
همیشه در ذهنت خواهم بود

“شکسپیر”

اشعار ماندگار عاشقانه

چمدان دستِ تو

و ترس به چشمان من است

این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است

***

چه شد در من نمی‌دانم

فقط دیدم پریشانم

فقط یک لحظه فهمیدم

که خیلی دوستت دارم

عکس نوشته عاشقانه

لحظه ای که تو را دیدم
عاشقت شدم
و تو
لبخند زدی
زیرا از عشقم خبر داشتی

“شکسپیر”

اشعار ماندگار عاشقانه

از چشم و دل مپرس که

در اولین نگاه شد

چشم من، خراب دل

و دل، خراب چشم

صائب تبریزی

***

صبح خورشید نگاهت به سرش خواب ندارد؟

پس بیا خوب نگهم کن که دلم تاب ندار

جملات عاشقانه و دونفره

تاریکی ممکن است درختان را
و گل ها را
از چشم پنهان کند
اما نمی تواند عشق را از روح پنهان کند

“جبران خلیل جبران”

اشعار ماندگار عاشقانه

تا در ره عشق آشنای تو شدم

با سد غم و درد مبتلای تو شدم

لیلی‌وش من به حال زارم بنگر

مجنون زمانه از برای تو شدم

وحشی بافقی

نظرات