اکسکینو

متن در مورد زندان + جملات زیبا برای آزادی از زندان

0

در این پست می توانید جملات سنگین در مورد زندان و متن کوتاه زندان و متن در مورد زندان و جملات زیبا برای آزادی از زندان و زیباترین متن زندان را ببینید.

متن در مورد زندان

متن در مورد زندان

برای آزادی

لازم نیست

زمین و آسمان را بخرید،

تنها خودتان را نفروشید.

آزادی عبارت از این است که شخص مجبور نباشد برخلاف مقررات قانون کاری انجام دهد..!

متن در مورد زندان

برای آزادی

لازم نیست

زمین و آسمان را بخرید،

تنها خودتان را نفروشید.

متن کوتاه زندان

در کدامین بند و زندانی،

تو میدانی اسیر؟

با رهایی می توان از دام و بند خود گسست.

همچو لاله دم به دم اسرار هستی را گشود،

زینهمه اندوه و بیم و رنج و غم آزاد بود…

عالم همه هرچند که زندان من و توست، از این همه آزادم و زندانی خویشم

متن در مورد زندان

در کدامین بند و زندانی،

تو میدانی اسیر؟

با رهایی می توان از دام و بند خود گسست.

همچو لاله دم به دم اسرار هستی را گشود،

زینهمه اندوه و بیم و رنج و غم آزاد بود…

جمله سنگین در مورد زندان و قفس

نمی دانی

چه رنجی می کشم

در کنج تنهایی،

مگر روزی بخوانی

خط به خط دیوار زندان را

متن در مورد زندان

باید که بر دیوار زندان

سر بکوبم،

آه مرا گر بشنوَد

در می گشاید

متن در مورد زندان

نمی دانی

چه رنجی می کشم

در کنج تنهایی،

مگر روزی بخوانی

خط به خط دیوار زندان را

متن دلتنگی در زندان

هیچ چیزی شما را زندانی نمی‌ کند،

مگر افکارتان؛

هیچ چیزی شما را محدود نمی‌ کند،

مگر ترس‌تان؛

و هیچ چیزی شما را کنترل نمی ‌کند،

مگر عقایدتان!

متن در مورد زندان

باید که بر دیوار زندان سر بکوبم، آه مرا گر بشنوَد در می گشاید

باید که بر دیوار زندان

سر بکوبم،

آه مرا گر بشنوَد

در می گشاید

متن سنگین برای زندانی شدن

من هیچ کس را آن سوی دیوارها نداشته باشم

شاید اما در این غروب کسالت بار

هیچ چیز به اندازه ی تلفنی از زندان خوشحالم نمی کند

و مردی که اعتراف کند

گاهی به جای آزادی به من می اندیشد

متن در مورد زندان

هیچ چیزی شما را زندانی نمی‌ کند،

مگر افکارتان؛

هیچ چیزی شما را محدود نمی‌ کند،

مگر ترس‌تان؛

و هیچ چیزی شما را کنترل نمی ‌کند،

مگر عقایدتان!

متن در مورد زندان

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست

گویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست

آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک

جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست

متن و جملات در مورد زندان و قفس

من هیچ کس را آن سوی دیوارها نداشته باشم

شاید اما در این غروب کسالت بار

هیچ چیز به اندازه ی تلفنی از زندان خوشحالم نمی کند

و مردی که اعتراف کند

گاهی به جای آزادی به من می اندیشد

متن در مورد زندان

خواستن درِ آزادی زندان

نگشایید به رویم ،

که هنوز…

من که برگشته از آیین شمایم ،

پشیمان نیستم

انتظار یعنی نگاه زندانی به دستگیره‌ در شاید که بچرخد و در باز شود

نظرات